GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường

Nhân Đại lễ Trùng tụng Tam tạng quốc tế lần thứ 17 tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ, 165 ảnh các ngôi danh lam Việt Nam của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường đã được Ban Tổ chức mời triển lãm, thu hút sự quan tâm của người hành hương khắp nơi trên thế giới thưởng lãm.

Sau đây là bộ hình ảnh về các ngôi chùa miền Trung được giới thiệu tại triển lãm này.

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 29

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 28

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 1

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 2

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 3

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 4

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 5

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 6

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 7

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 8

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 9

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 10

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 11

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 12

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 13

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 14

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 15

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 16

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 17

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 18

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 19

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 20

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 21

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 22

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 23

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 24

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 25

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 26

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 27

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 30

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 31

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 32

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 33

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 34

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 35

 

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 36

 

 
 
Lên đầu trang