GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Phật giáo huyện Phù Cát họp thay đổi nhân sự

Sáng nay, lúc 9h ngày 3/7/2024 (28/5/Giáp Thìn), tại Chùa Long Hoa (văn phòng BTS GHPGVN huyện Phù Cát), Thường trực BTS GHPGVN huyện Phù Cát tổ chức cuộc họp bất thường.

 

 

Nội dung cuộc họp giải quyết vấn đề khuyết nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ vào “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC” của HT Thích Quảng Độ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phù Cát xin nghỉ đảm nhiệm các chức vụ trong BTS GHPGVN tỉnh cũng như huyện kể từ ngày 16/6/2024 vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục và đã được Thường trực BTS GHPGVN tỉnh chấp thuận.

Để mọi Phật sự tại huyện nhà luôn được hạnh thông nên Thường trực BTS GHPGVN huyện tổ chức cuộc họp nhằm bổ khuyết nhân sự quan trọng của Giáo hội huyện nhà.

Cuộc họp do Đại đức Thích Quảng Dũng, UVDK HĐTS, Phó trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN TW, Trưởng ban kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN huyện Phù Cát làm chủ tọa. Tham dự cuộc họp có TT Thích Nhuận Tài, phó BTS kiêm trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện; TT Thích Quảng Duyên, phó BTS kiêm trưởng ban Pháp chế GHPGVN huyện; Đại Đức Thích Nhuận Hiếu, phó BTS kiêm Chánh Thư Ký GHPGVN huyện; NS Thích Nữ Minh Thục, phó BTS Đặc trách Ni giới huyện; cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử trong Thường trực BTS GHPGVN huyện.

 

 

Sau khi Đại đức Chủ tọa phát biểu triển khai cuộc họp, Đại Đức Thích Nhuận Hiếu thông qua Đơn Xin Nghỉ Việc của HT Thích Quảng Độ, nguyên trưởng ban.

Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử thảo luận và đồng thuận cung cử Đại đức Quảng Dũng, Phó Thường trực BTS huyện đảm nhiệm quyền Trưởng ban BTS GHPGVN huyện thay cho Hòa thượng Trưởng ban xin nghỉ để có đầy đủ pháp nhân, pháp lý điều hành Phật sự huyện nhà cho đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp thống nhất cung cử Đại đức Thích Quảng Dũng quyền trưởng ban bằng hình thức biểu quyết thông qua.

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Phù Cát

Lên đầu trang