GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự Phật giáo Quy Nhơn Bố tát định kỳ.

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2024 (nhằm 01 tháng 06 năm Giáp thìn), chư Tăng Phật giáo thành phố Quy Nhơn đã vân tập về Tổ đình Minh Tịnh (số 35 đường Hàm Nghi) để bố tát, tụng giới trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

 

 

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Giác, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tp. Quy Nhơn. Tham dự có chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự, chư Tăng trú trì các tự viện trong thành phố Quy Nhơn.

Tại Tổ đường chư Tôn đức đã đảnh lễ chư vị Tổ sư, sau đó vân tập tại chánh điện trang nghiêm cử hành nghi thức Bố-tát. ĐĐ. Thích Hạnh Ý tác bạch kiểm số chúng và cung thỉnh TT. Thích Hạnh Chơn trùng tuyên giới luật Phật chế, để ôn lại những giới luật đức Phật dạy và chư Tổ biên soạn nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

 

 

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

 

 

Bố tát cũng là kiểm điểm việc thực tập Thanh quy, Giới luật của Phật đã được thọ trì. Giới - Định - Tuệ là ba trụ cột xây dựng nên ngôi nhà Phật pháp và giữ vững được sự trường cửu của Phật pháp giữa thế gian. Bởi lẽ, Giới - Định - Tuệ là nền tảng cho hành giả bước lên quả vị giác ngộ, là cơ sở cho mọi thành tựu Phật sự. Trong đó, Giới luật là nền tảng hàng đầu, là nhân tố nâng cao phẩm chất đạo đức nơi mỗi tu sĩ để làm chất liệu bồi dưỡng cho trí tuệ thực hành hạnh nguyện độ tha và thành tựu đạo nghiệp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Quy Nhơn.

Lên đầu trang