GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh Tăng Ni sinh Trường TCPH Bình Định an cư mùa hạ năm 2024

Mùa An cư PL.2568 - DL.2024, Trường Trung cấp Phật học Bình Định có gần 300 hành giả là Tăng Ni Sinh khoá X khép mình tu học trong ba tại hai trụ xứ: chư Tăng tại Tu viện Nguyên Thiều, chư Ni tại Cư Xá Ni.

Hình ảnh sinh hoạt 

 

[Ảnh] Thời khoá tu học trong ba tháng An cư cấm túc của TNS Trường TCPH Bình Định.

 

9

 

7

 

12

 

1 4

 

1 2

 

1 7

 

1 6

 

24

 

28

 

32

 

20

 

Nguồn:phathocviennguyenthieu.vn

Lên đầu trang