GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ tắm Phật tại chùa Long Sơn thị xã Hoài Nhơn

Trong không khí hân hoan phấn khởi của tín đồ Phật giáo khắp năm châu hướng về ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, buổi tối ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn (nhằm 15/5/2024), tại  chùa Long Sơn (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chư Tăng đã thành kính trang nghiêm tổ chức Tắm Phật mở đầu cho tuần lễ Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024.

 

 

Chứng minh có HT. Thích Nguyên Hỷ - Viện chủ Chùa Long Sơn. Tham dự có ĐĐ. Thích Chơn Hiệp - Trụ trì chùa Long Sơn; cùng chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý đạo hữu Phật tử.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Nguyên Hỷ đã niêm hương bạch Phật, và cùng chư Tôn đức, quý đạo hữu Phật tử cử hành khóa lễ cầu nguyện, hướng tâm về ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đồng nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Sau nghi lễ cầu nguyện, chư Tôn đức cùng quý đạo hữu Phật tử thành tâm đảnh lễ cúng dường và cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

 

 

 

Chơn Hiệp/Ban TT - TT thị xã Hoài Nhơn.

 

Lên đầu trang