GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
Làm thế nào có được hạnh phúc đời người?

Làm thế nào có được hạnh phúc đời người?

Muốn sống hạnh phúc, người con Phật không có con đường nào khác hơn là làm lành lánh dữ. Muốn không gây oán thù thì đừng giết hại hoặc làm não loạn ai.
Lên đầu trang