GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ân đàn na, tín thí trong Đại Giới Đàn Trí Độ Pl.2567 tại chùa Tâm Ấn

Ân đàn na, tín thí trong Đại Giới Đàn Trí Độ PL.2567 tại chùa Tâm Ấn.
“Thức ăn này từ đâu đem đến
Phải chăng vì người mến đạo lành?
Thương ai chính chắn tu hành
Thảo lòng, nhịn miệng kính thành cúng dâng”.
Kế thừa di huấn của Đức Phật và tiếp tục sự nghiệp truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai, truyền trao giới Pháp cho thế hệ nối tiếp dòng Thích tử Như Lai, Đại Giới đàn Trí Độ được tổ chức nhằm tuyển chọn những người có đầy đủ phẩm hạnh và đạo đức, chính thức dự vào hàng Tăng bảo, tiếp nối dòng Pháp của Đức Phật. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức Giới đàn, trong việc bảo vệ và truyền trì mạng mạch chánh pháp, các cá nhân, tập thể ở trong và ngoài tỉnh Bình Định đã dốc toàn tâm, toàn lực cộng hành cúng dường tài lực, trí lực, nhân lực, vật phẩm với tâm nguyện góp phần vào sự thành công của Đại Giới đàn.
Đằng sau thành công rực rỡ của Đại Giới đàn những ngày qua là nhiệt tâm phụng sự Tam bảo của các cá nhân, tập thể xuất gia và tại gia đã trực tiếp và gián tiếp công phu, công quả, nỗ lực cống hiến. Để có những bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong Đại Giới đàn, chư đàn na, tín thí phải lao động vất vả, trải qua biết bao nắng mưa sương gió khổ nhọc, nên Cổ Đức có câu: “Một bữa cháo, một bữa rau cũng phải nghĩ đến chỗ không dễ. Đây nên biết một vật thực của người thí chủ đều nặng như núi Tu Di”. Vì tín tâm với ngôi Tam Bảo nên mọi người mới tiết kiệm chi tiêu để đem tịnh tài, tịnh vật đến cúng dường. Do đó, ân đàn na tín thí được Đức Phật dạy là một trong Tứ trọng ân.
Ban Kiến đàn, Ban TT-TT PG Bình Định xin tri ân sâu sắc và tán thán công đức đến các cá nhân, tập thể đã nỗ lực cống hiến và hộ trì của chư vị, đã góp phần vào sự thành công của Đại Giới đàn. Kính chúc chư Tôn đức trong các Tiểu ban thân tâm thường lạc, pháp sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa đạo tâm kiên cố, phước đức tăng trưởng, đồng nguyện hồi hướng công đức này cho khắp pháp giới chúng sanh được bình an, lợi lạc.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban TT-TT PG Bình Định
 
 
Lên đầu trang