GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn kiện toàn và triển khai công tác tổ chức Đại hội.

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 09 tháng 11 năm Tân Sửu), vào lúc 14h00 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn (chùa Thiên An, số 35 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) đã trang nghiêm diễn ra cuộc họp của Ban Thường trực Ban Trị sự nhằm kiện toàn nhân sự và triển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm chứng minh, chủ toạ có: HT. Thích Hồng Thiện - Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban GDPG GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; TT. Thích Đồng Thành - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Vạn Đạt - Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã; HT. Thích Phước Điền - Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN thị xã; TT. Thích Vạn Lạc - Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN thị xã; ĐĐ. Thích Giác Phước - Phó Thư ký Kiêm Trưởng ban KTTC GHPGVN thị xã; cùng đại diện chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo Thị xã.

Sau phần phát biểu khai mạc của Hoà thượng Trưởng ban,  cuộc họp đã rà soát lại tất cả các văn bản và công tác tổ chức Đại hội. Sau đó, cuộc họp lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên tham dự. Cuối cùng, cuộc họp đã kiện toàn được Ban Tổ chức Đại hội, ấn định thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã An Nhơn vào ngày 19/12/2021 (nhằm ngày 16/11/Tân Sửu) tại Văn phòng Ban Trị sự chùa Thiên An, phường Bình Định, thị xã An nhơn.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 trong sự hoan hỷ của đại chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

Lên đầu trang