GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Định tụng Giới Bổn tại tịnh xá Ngọc Liên

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2023 (nhằm 14/10/Quý Mão) tại tịnh xá Ngọc Liên (Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) đã trang nghiêm diễn ra lễ tụng Giới Bổn của Hệ phái và Thiện nam tín nữ thiết lễ cúng dường Trai Tăng nhân lễ Hạ Ngươn.

 


Trải qua thời gian gần mấy năm, tịnh xá Ngọc Liên chưa Bổ nhiệm Trụ trì. Nhân duyên lành hội đủ, Phật bổ xứ, chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III cắt cử Đại đức Giác Sanh - Phó Thư ký Giáo đoàn, Tăng thường trú tịnh xá Ngọc Sơn (xã Phước Sơn, H. Tuy Phước) về trông coi ngôi Tam Bảo và hướng dẫn Phật tử tu học.
Đáp lời cung thỉnh của chư Tăng và Phật tử tại Bổn tự, quang lâm chứng minh và tham dự buổi tụng Giới có HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, Tri sự phó kiêm Trưởng ban GDTN Giáo đoàn III; HT. Giác Mạnh - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hoài Nhơn, Giáo phẩm Giáo đoàn II; cùng chư Tôn đức Tăng trụ trì, trụ xứ các tự viện trong tỉnh.

 


Đúng 08 giờ, đạo tràng trang nghiêm cung đón những bước chân của chư Tôn Hoà thượng quang lâm lên Chánh điện để niêm hương bạch Phật, bắt đầu trì tụng Giới Bổn theo nghi thức Hệ phái. Sau lời tác bạch cung thỉnh của Đại đức Giác Phước, Thượng toạ Giác Bảo kiểm diện chư Tôn đức Tăng hiện diện và vắng mặt. Sau đó, Hoà thượng Giác Trí chứng minh buổi tụng Giới làm lễ tác pháp Yết ma và nghe tụng giới.
Tiếp đến, Phật tử Thiện Hưng thay mặt quý Phật tử dâng lời tác bạch và dâng Kinh cúng dường Tam bảo. “Chúng con là những người Phật tử tại gia, may mắn được gặp Phật pháp, quy y Tam bảo. Hôm nay, nhân tiết Hạ Ngươn, toàn thể Phật tử chúng con thiết lễ Trai tăng cúng dường, hồi hướng phước lành đến chư Hương linh và gia quyến chúng con…”

 


Thay lời cho hiện tiền chư Tôn đức Tăng, Hoà thượng chứng minh hoan hỷ, tán thán công đức của quý Phật tử và hứa khả nạp thọ lễ Trai tăng, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh công đức cho tất cả chư Tăng và Phật tử có mặt cùng chư Hương linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn.


Hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

Giác Phước/ Ban TT-TT PG Bình Định.

Lên đầu trang