GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Chư Tăng tác pháp An cư kiết hạ 2018

Phật giáo, không giống như Kỳ Na giáo hay Ấn giáo, là không rơi vào hình thức chủ nghĩa cực đoan của các nguyên tắc bất bạo động. Đức Phật chế pháp an cư thứ nhất là để chư vị Tỳ kheo tránh giẫm đạp lên cây cối và côn trùng trong ba tháng mùa mưa, nhằm thực hiện sự tôn trọng và bảo vệ sinh mạng các loài động vật; thứ hai tránh sự cơ hiềm của thế gian và ngoại đạo. Tuy nhiên đức Phật đã quan tâm nhiều hơn với những thái độ sống, chứ không câu nệ vào hình thức. Tức quy chế an cư nhằm tạo ra cơ hội tốt để chư vị Tỳ kheo tập trung vào sự tu tập trau dồi giới định tuệ, tấn tu đạo nghiệp hướng tới sự giác ngộ giải thoát. Do đó, thiết lập pháp an cư không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân Tăng mà còn làm tăng trưởng niềm tin vào Tam bảo của chúng Phật tử tại gia. 

Mùa An cư kiết hạ năm 2018, tại Thị xã An Nhơn có 2 trú xứ an cư:

* Trú xứ: Chùa Thiên An, phường Bình Định. Vào sáng ngày 01/6/2018 (nhằm ngày 18/4/Mậu Tuất), Chư tôn đức môn phong và các tự viện lân cận đã vân tập về trú xứ đảnh lễ tác pháp thọ an cư. Đại chúng tác pháp cung thỉnh HT. Thích Ngộ Khải làm Thiền chủ, ĐĐ. Thích Đồng Thành: Hóa chủ, HT. Thích Phước Minh - TT. Thích Phước Điền: Sám chủ. Tại trú xứ có gần 40 hành giả chư tăng an cư. 

 

 

 

 

Tác pháp an cư.

 

 

Chư tôn đức chụp hình lưu niệm nhân mùa an cư.

 

Quá đường.

 

* Trú xứ an cư: Tổ đình Thập Tháp, xã Nhơn Thành. 

Sáng hôm nay, ngày 18/4/Mậu Tuất, khí trời dịu mát sau những cơn mưa đầu hạ. Chư Tăng thuộc môn hạ Tổ đình Thập Tháp, chư Tăng trụ trì các tự viện lân cận như thông lệ hàng năm tập trung về Tổ đình nhất tâm cung thỉnh Đức Hòa thượng Thích Thiện Hải - Viện chủ chùa Tân An, thị xã An Khê làm Chứng minh; Hòa thượng Thích Viên Định - trụ trì Tổ đình làm Thiền chủ cho Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư trú xứ Tổ đình Thập Tháp. Năm nay tại trú xứ An cư có 49 hành giả Tỳ kheo tham gia trong đó tùng hạ 28 vị và 4 Sa di tập sự. Sau nghi thức kiết giới An cư, lễ tổ, đảnh lễ HT Chứng minh, HT Thiền Chủ, đại chúng có cuộc họp tại Đông đường thông qua thiền môn qui luật, thời khoá tu học, phân ban chức sự, mời chư Tôn đức tham gia thuyết giảng cho Đạo tràng bát quan trai, tham gia giảng dạy chúng điệu tại Tổ đình. Được biết, chiều nay, chúng tu Bát quan trai và Gia đình Phật tử họp phân ban trai soạn để hộ trì và tham gia tu tập trong mùa An cư.

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

VIÊN CHƠN - GIÁC PHƯỚC

Lên đầu trang