GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn Chư Tôn đức Tăng Bố tát kỳ đầu tiên mùa An cư Kiết hạ PL.2568

Sáng nay, 5/6/2024 (29-4-Giáp Thìn), chư Tôn đức Tăng Trường hạ chùa Thiên An đã vân tập Đại hùng bảo điện thực hiện lễ Bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568.

 

 

 Tại chánh điện chùa Thiên An, HT.Thích Trí Hải, Chứng minh BTS GHPGVN TX. An Nhơn, Chứng minh kiêm Thiền chủ Trường hạ niêm hương bạch Phật. Toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo. Tiếp sau, chư tôn đức đã trang nghiêm tiến hành nghi lễ yết ma và trùng tụng giới bổn Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng và tinh thần Nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, việc Bố-tát hàng tháng trong mùa An cư Kiết hạ là vô cùng cần thiết cho các Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni đệ tử Phật. Bố tát – tụng Giới nhằm giúp các Tỳ kheo, Tỳ kheo-Ni nghe lại Giới luật do chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết. Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.

 

 

HT.Thích Trí Hải, Thiền chủ đã trùng tuyên giới bổn với sự đồng nhất tâm thính giới cũng như hồi hướng của toàn thể đại chúng. Theo truyền thống của Phật giáo TX. An Nhơn, trong mùa An cư kiết hạ, chư Tăng bố-tát, thính giới hai kỳ vào sáng 15 và 30 Âm lịch. Sau thời Bố-tát, toàn thể đại chúng đã về Tổ đường, đảnh lễ chư vị Tổ sư qua các thời đại, tri ân những vị tiếp nối truyền bá Phật pháp, sau đó thực hiện nghi thức quá đường.Hình ảnh lễ Bố-tát tại Chùa Thiên An:

 

 

 

 

Ban TT-TT PG TX An Nhơn

Lên đầu trang