GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Hình ảnh Khoá tu mùa hè Chốn Bình Yên 2022 tại chùa Thiên An

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 8 người

 

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 11 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 11 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang