GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại tịnh xá Ngọc Duyên

Sáng ngày 29/12/2023 (nhằm ngày 17/11/ Quý Mão), tịnh xá Ngọc Duyên - Phường Đập Đá tổ chức lễ vía Phật A Di Đà, tưởng niệm công hạnh và đại nguyện của Ngài, đồng thời khoá tu “một ngày an lạc” và tưởng niệm nhị vị cố Đại đức Giác Nên, Giác Đáo.

 

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, Tri sự phó kiêm Trưởng ban GDTN Giáo đoàn III; ĐĐ. Giác Bảo - Uỷ viên Kiểm soát Giáo đoàn III; ĐĐ. Giác Sanh - Uỷ viên Phân ban TTXH Phật giáo Khất sĩ T.Ư, Uỷ viên Ban TTTT GHPGVN tỉnh, Uỷ viên Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký Giáo đoàn III; ĐĐ. Giác Phước - Uỷ viên Phân ban TTXH Phật giáo Khất sĩ T.Ư, Phó ban TTXH GHPGVN tỉnh, Uỷ viên Ban TTTT GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký GHPGVN thị xã, trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên, trưởng ban tổ chức; chư Tôn đức Tăng và đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, khai kinh cầu nguyện. Sau đó, Đại đức Giác Phước tuyên đọc lược sử của Đức Phật A Di Đà và hướng dẫn đạo tràng tu tập. Trong không khí trang nghiêm thành kính của Pháp hội, toàn thể đạo tràng dành 20 phút toạ thiền tịnh tâm, thọ trì Kinh A Di Đà, kinh hành nhất tâm trì niệm hồng danh “A Di Đà Phật” với niềm kính ngưỡng thiết tha.

Tiếp đến, 11 giờ trưa nam nữ Phật tử cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm  buổi lễ chứng minh cho đàn lễ trai tăng tưởng niệm nhị vị Cố đại đức Giác Nên và Cố Đại đức Giác Đáo. Đối trước chư Tôn đức, Đại đức Giác Phước sơ lược tiểu sử nhị vị Cố Đại đức. Hoà thượng Giác Trí chứng minh buổi lễ, tán thán công đức sự tu tập của nam nữ Phật tử, đã hướng về Đức Phật A Di Đà mà phát nguyện tu tập trọn một ngày để cầu nguyện vãng sanh sau khi bỏ báo thân này. Hoà thượng chia sẻ về công hạnh đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để cho đại chúng hiểu rõ thêm mà áo dụng trong đời sống tu tập.

Chiều cùng ngày, thời khoá vào lúc 14 giờ, đại chúng vân tập giảng đường lễ lạy 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, lạy Phật, kinh hành và niệm Phật.

Trong khoá lễ Đại đức trụ trì nhắc lại lời nguyện thứ hai mươi: “Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướng, cầu sinh về cõi nước con mà không được vừa lòng thì con chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác”. Chúng ta tìm hiểu về danh nghĩa và sự tích của Ngài để mỗi khi đến các đạo tràng, niệm “Nam mô A Di Đà Phật” ta có thêm niềm tin và cải hóa tự thân từ Thân-Khẩu-Ý và nhờ đó công đức niệm Phật sẽ mau chóng thành tựu. Đại đức sách tấn Phật tử lập nguyện tha thiết và hành trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà một cách chuyên cần để thanh tịnh thân tâm.

Kết thúc khoá tu “Một ngày an lạc”, hội chúng thiết lễ trai đàn cúng thí thực để cho người mất được lợi lạc công đức, người hiện tại được bình an. Được biết trong tháng 11 âm lịch, pháp hội thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ tại tịnh xá Ngọc Duyên diễn ra xuyên suốt, thành kính cúng dường lên Đức Phật A Di Đà.

 

 

 

 

Giác Phước/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang