GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Tx. Ngọc Duyên tổ chức khóa tu Phật thất cuối năm

“Nam Mô giáo chủ Tây phương
Năng nhân tịnh độ pháp vương Di Đà
Bốn mươi tám nguyện rộng xa
Độ sanh tất cả về toà kim liên”.
Hằng năm đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên (Tx. An Nhơn) tổ chức mỗi năm 2 khoá tu Phật thất cho quý nam nữ Phật tử các Tự viện trong tỉnh về tu tập. 
Vâng theo lời chỉ dạy của Cố Hoà thượng ân sư để lại, hôm nay ngày 09/12 (nhằm mùng 3 tháng 11 năm Mậu Tuất), Chư tăng Tịnh xá mở khoá tu Phật thất để cho các Phật tử hữu duyên về tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi trí tánh. Khoá tu được diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 11 năm Mậu Tuất, nhằm  trong tháng lễ vía Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi Tây phương cực lạc.
 
Lễ khai khoá tu và hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích Giác Phước, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bình Định, Phó thư ký BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính Phật giáo thị xã An Nhơn, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên, trưởng ban tổ chức khoá tu. Khoá tu với sự tham gia của gần 100 Phật tử các Tự viện trong tỉnh về tu tập.
 
Trước khi đi vào thời khoá tu tập, Đại đức Trưởng Ban tổ chức có lời sách tấn và tán thán công đức tu tập của quý Phật tử. Mặc dù thời tiết thay đổi mưa gió mà quý Phật tử không ngại gian khổ, phát tâm dõng mãnh trở về Tịnh xá để tham dự khoá tu Phật thất cuối năm. Đồng thời Đại đức cũng thông báo thời gian, chương trình và nội quy cho quý Phật tử nắm bắt mà tu tập đạt kết quả.
Tiếp theo, Đại đức đã niêm hương tác bạch lên Tam bảo và hướng dẫn đại chúng đi vào thời khoá tu tập. Mở đầu cho thời khoá tu là khoá lễ thọ trì Kinh A Di Đà.
“Cha lành vốn thiệt Di Đà
Soi hào quang tịnh chói loà thân con
Thẳm sâu ơn Phật hằng còn
Con nay chánh niệm lòng son một bề
Nguyện làm nên đạo Bồ đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương”.
Sau khoá lễ trì kinh là khoá lễ kinh hành, từng bước chân nhẹ nhàn, thảnh thơi, khoan thai đi trong chánh niệm đã khơi dậy sự tinh tấn trong tâm của mỗi Phật tử khép mình trong oai nghi tế hạnh. Tiếp theo là khoá lễ lạy Phật, niệm Phật, sám hối, v.v..
 
Cuối cùng là thời khoá toạ thiền. Trong kinh Pháp Cú Đức phật dạy:
“Tu thiền trí huệ sanh
Bỏ thiền trí huệ diệt
Biết con đường hai ngã
Đưa đến hữu, phi hữu
Hãy tự mình nổ lực
Khiến trí huệ tăng trưởng”.
Toàn thể đại chúng ngồi trang nghiêm trong chánh niệm, điều hoà hơi thở, lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm đề mục trong suốt thời gian tọa thiền.
Sau đó toàn thể đại chúng vân tập trai đường an toạ dùng cơm trong chánh niệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁC PHƯỚC
Lên đầu trang