GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Tx. Ngọc Duyên tổ chức lễ vía Phật A Di Đà

Hôm nay ngày 17/11/Mậu tuất, trong tiết trời xe lạnh những ngày cuối đông, hoà chung không khí hân hoan, chào mừng ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà trong lòng người con Phật trên khắp mọi miền đất nước. Đồng thời cũng là ngày tưởng niệm nhị vị cố Đại Đức Giác Nên và Cố Đại Đức Giác Đáo.
Tịnh xá Ngọc Duyên, ngôi đạo tràng Tịnh độ có nhiều hành giả tu tập Pháp môn Niệm Phật, luôn tổ chức ngày Lễ Vía Đức Phật A Di Đà rất long trọng, trang nghiêm nhằm tạo điều kiện cho người con phật được thể hiện lòng tôn kính, quy ngưỡng và phát nguyện vãng sanh Tây phương Tịnh Độ.
Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, chư tôn thiền đức đã trì bình khất thực hoá duyên, deo duyên lành đến với thập phương bá tánh, thực hành hạnh phật tăng xưa, nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà.
Quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ có: Hoà Thượng Giác Trí - GPHP - Tri sự phó kiêm trưởng ban Giáo dục Phật Giáo Giáo đoàn III, Hoà Thượng Giác Chiến - Giáo phẩm Giáo đoàn III, Trưởng lão Giác Khiêm - Giáo phẩm Giáo đoàn V, Ni Trưởng Hiệp Liên - GPNG HPKS - Trưởng ban Quản sự Ni Chúng Giáo đoàn III, Ni Sư Thanh Liên - trụ trì Tịnh xá Ngọc Định. Cùng Chư tôn đức Tăng Ni các Tự viện trong và ngoài tỉnh về tham dự. Đông đảo Quý nam nữ phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự góp phần cầu nguyện.
Mở đầu cho lễ tưởng niệm, Đại đức Giác Phước, thay mặt Ban tổ chức tuyên đọc Diễn văn tưởng niệm mừng ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà. Vì lòng từ bi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng sanh ỏ cõi ta bà biết, cách đây mười muôn ức cõi phật, về Phương Tây có một thế giới  tên là cực lạc. Vị giáo chủ cõi ấy là Đức Phật A Di Đà hiện đan thuyết pháp giáo hoá các hàng Bồ tát, Thinh văn và Duyên Giác. Sau đó Đại Đức Giác Ân cung tuyên sự tích Đức Phật A Di Đà. Hình ảnh Đức Phật trang nghiêm toả sáng, gương mặt hiền từ đạo hạnh, tay cầm đào sen tiếp dẫn, ánh mắt từ bi nhìn xuống nhue dõi tìm những đứa con lưu lạc, từ lâu đã trở nên thân thương diệu kỳ với mỗi người con phật. 
“A Di Đà thân vàng
Tướng xinh, sắc tốt minh quang ai bì
Bạch hào như núi tu di
Mắt trong bốn biển so bì vẫn hơn
Hào quang hoá Phật vô ngần
Hoá Bồ tát chúng vô cùng vô biên
Độ sanh bốn tám lời nguyền
Hàm linh chín phẩm đồng lên giác ngàn.”
Tiếp theo là lời đạo từ quý báu của Hoà thượng chúng minh, Ngài đã tán thán sự phát huy và kế thừa đường lối tu tập mà cố Hoà Thượng Giác Tần đã để lại. Cho nên buổi lễ hôm nay diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh thành kính cúng dường lên đấng từ phụ A Di Đà Phật. 
“Liên hoa chín phẩm rạng ngời
Thầy đem chánh pháp cứu đời lầm than
Nhọc nhằn nào quản gian nan
Khuyên người tỏ nẻo nguồn an trở về.”
Cuối cùng là đàn lễ trai tăng cúng dường lên Giác linh Nhị vị cố Đại đức Giác Nên và cố Đại đức Giác Đáo. Đồng thời cầu nguyện âm siêu, dương thới, để cứu vớt những sinh linh còn đang chìm đắm trong cõi u đồ đen tối được nương theo tiếng niệm phật và ánh sáng Vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà sanh về cõi tịnh, nguyện cầu cho những oan gia trái chủ phát khởi từ tâm, đồng niệm Di Đà, vãng sanh cực lạc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIÁC PHƯỚC
Lên đầu trang