GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp xét duyệt nhân sự.

Để công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và thành công viên mãn, sáng nay, ngày 25.04.2021 (14.03.Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp Huyện họp xét duyệt Tờ trình danh sách dự kiến thành phần nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc họp diễn ra tại phòng họp Ban Trị sự tỉnh, 114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn do HT.Thích Nguyên Phước, UV Thường trực HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định chủ trì.

Theo đó, văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã trình danh sách dự kiến nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 37 thành viên để Ban Chỉ đạo góp ý kiến thảo luận xét duyệt. Trên tinh thần ổn định và phát triển Giáo hội Phật giáo các huyện thị, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn, được chọn tổ chức Đại hội thí điểm cho các Ban Trị sự huyện, thị xã trong tỉnh. Do đó, việc cơ cấu nhân sự rất quan trọng, cần có sự hòa hợp, đoàn kết và nhất trí cao của Tăng, Ni, Phật tử, đặc biệt là tinh thần hoan hỷ, tích cực đảm nhiệm công tác Phật sự để đạt được sự thống nhất ý chí và hành động trong công tác Phật sự của một Ban Trị sự đúng như Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp huyện “là những Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương, có đạo hạnh tốt và uy tín, có năng lực làm việc, ngang tầm nhiệm vụ, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc”.

Sau khi thảo luận và được sự thống nhất cao của toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tại cuộc họp, HT.Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, chủ trì cuộc họp đã đúc kết các ý kiến và nhất trí thành phần nhân sự dự kiến của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng như tinh thần Ban Chỉ đạo Đại hội đã thống nhất. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn sẽ có Tờ trình cụ thể gửi Ban Trị sự tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Hòa thượng tán dương tinh thần hoan hỷ và tích cực vì Phật sự chung của chư Tôn đức và Phật tử Ban Chỉ đạo Đại hội, góp phần cho công tác tổ chức Đại hội cấp huyện được hanh thông và thành tựu viên mãn. Hòa thượng tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 10g00 cùng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chỉ đạo Đại hội PG tỉnh Bình Định

 

Lên đầu trang