GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Chức sự Trường hạ Khóa ACKH tập trung 10 ngày tại TĐ. Long Khánh

Căn cứ cuộc họp vào tối ngày 05/7/2019 (nhằm ngày 3/6/Kỷ Hợi) của Trường hạ Khóa An cư Kiết hạ tập trung 10 ngày tại Trú xứ Tổ đình Long Khánh đã cung thỉnh chư vị vào Ban Chức sự Trường hạ như sau:

 

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẬP TRUNG PL. 2563

Tại Tổ đình Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn

Từ ngày 05/7 đến 15/7/2019 (nhằm ngày 3 đến 13/6/Kỷ Hợi)

 

THIỀN CHỦ

Hòa Thượng Thích Giác Trí

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

PHÓ THIỀN CHỦ

Hòa Thượng Thích Nguyên Phước

Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung Ương GHPGVN

Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sụ GHPGVN tỉnh Bình Định

Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Hòa Thượng Thích Viên Đạt

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

TRI SỰ

Hòa Thượng Thích Nguyên Huệ

Nguyên Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định

Hòa Thượng Thích Hạnh Bảo

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn

 

SÁM CHỦ

Thượng Tọa Thích Đồng Tịnh

Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định

 

HÓA CHỦ

Đại Đức Thích Quảng Duy

Trú trì Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

 

BAN THƯ KÝ

Đại Đức Thích Nhuận Trí

Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Quảng Thái

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

THỦ QUỸ

Đại Đức Thích Quảng Thái

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

CÔNG VĂN

Đại Đức Thích Nhuận Hiếu

Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Đồng Thành

Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Định

 

BAN QUẢN CHÚNG

Thượng Tọa Thích Đồng Tịnh

Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban GDPG. GHPGVN tỉnh Bình Định

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

DUY NA

Thượng Tọa Thích Chúc Thọ

Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Nhuận Trí

Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Thanh Hiển

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Quảng Duy

Trú trì Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

DUYỆT CHÚNG

Đại Đức Thích Nhuận Hồng

Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Quảng Dũng

Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Vạn Đạt

Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Nhuận Huệ

Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định

 

BAN HÔ CANH

Đại Đức Thích Thanh Hiển

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Quảng Dũng

Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Nhuận Hồng

Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Nhuận Hiếu

Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định

 

BAN CHUNG CỔ

Đại Đức Thích Nhuận Tâm

Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định

Đại Đức Thích Quảng Tuấn

Tăng thường trú Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

Đại Đức Thích Quảng Huy

Tăng thường trú Chùa Bích Nam, H. Tuy Phước

Quý chú Sa di Tổ đình Long Khánh

 

BAN TIẾP LỄ

Đại Đức Thích Quảng Duy

Trú trì Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

Đại Đức Thích Quảng Hiển

Trú trì chùa Hưng Thạnh, Tp. Quy Nhơn

QUẢN LÝ

Đại Đức Thích Nhuận Lý

Tăng thường trú Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

 

BAN HƯƠNG ĐĂNG

Chư Tăng An cư tại Tổ đình Long Khánh

 

BAN HỘ TRÌ AN CƯ

Phật tử Vạn Hòa – Ngô Thị Điều

 

BAN THỊ GIẢ

Sa Di Thích Duy Trí

Thường trú Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

Sa Di Thích Duy Tuệ

Thường trú Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

Sa Di Thích Nhuận Quang

Thường trú Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn

Sa Di Thích Quảng Hiến

Thường trú Chùa Bích Nam, Tuy Phước

 

BAN HÀNH ĐƯỜNG

Quý Phật tử Tổ đình Long Khánh

 

BAN TRAI SOẠN

Nhóm Phật tử Diệu Tâm

Nhóm Phật tử Tình Lam

Nhóm Phật tử Phước Thiện

 

Quảng Tiến

Lên đầu trang