GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Ban Trị sự họp thảo luận triển khai các Phật sự

Sáng ngày 07/4, tại trụ sở Ban Trị sự (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn), chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp triển khai, thảo luận các hoạt động Phật sự thời gian tới.

 

 

Hòa thượng Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng đã trình cuộc họp: Thông bạch về An cư Kiết hạ PL. 2565, Công văn của Hội đồng Trị sự chấp thuận Ban Văn hóa Trung Ương thực hiện đề án kiến trúc Phật giáo Việt Nam và Thông bạch Đại lễ Phật đản PL. 2565.

 

 

Chư Tôn đức đã đóng góp ý kiến thảo luận về các Phật sự: Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lên kế hoạch An cư, chư Tăng Bố tát tập trung; Ban Văn hóa tỉnh lên chương trình chi tiết phối hợp với Ban Văn hóa Trung Ương để có kế hoạch cụ thể về Tọa đàm khoa học: Kiến trúc Phật giáo Việt Nam tại tỉnh do Ban Văn hóa Trung Ương tổ chức; Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin Truyền thông, Ban Văn hóa, … chuẩn bị các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, thành lập Ban Tổ chức Đại lễ vào kỳ họp tiếp theo.

 

 

Hòa trưởng Trưởng Ban Trị sự chỉ đạo các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố tiến hành Đại hội Đại biểu Phật giáo trên cơ sở nhân sự nhiệm kỳ tới phải đảm bảo được tính kế thừa, phát triển và ổn định. Giao Ban Thư ký Ban Trị sự chuẩn bị kế hoạch thực hiện các hoạt động Phật sự thời gian tới và các chương trình chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bình Định.

Cuộc họp cũng thông qua danh sách chư tôn đức và cư sĩ thành viên Ban Trị sự tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2021 được tổ chức tại văn phòng 2 Trung ương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

 

 

 

Lên đầu trang