GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp định kỳ 26/11/Kỷ Hợi

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã có cuộc họp định kỳ vào ngày 26/11/Kỷ Hợi (ngày 21/12/2019) tại Văn phòng Ban Trị sự, số 114 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn.

Chủ tọa cuộc họp: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có chư Tôn đức, Phật tử là thành viên Ban Thường trực  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

 

Cuộc họp bàn thảo chọn nhân sự bổ sung cho Hội đồng thập sư và các ban của Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên năm 2020. Sau tai nạn ngày 24/11/2019 tại Quảng Ngãi, Phật giáo Bình Định thiếu vắng HT. Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và TT. Thích Vạn Tịnh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh vì nhị vị đã viên tịch. Trước đó, HT. Thích Đồng Tịnh được cung thỉnh làm Đệ nhất tôn chứng trong Hội đồng Thập sư và Chánh Chủ khảo kỳ thi khảo hạch giới tử Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên.

Cuộc họp cũng lắng nghe tờ trình của Trường Trung cấp Phật học Bình Định về kế hoạch tuyển sinh khóa IX (2020 - 2023). Sau khi chư Tôn đức đóng góp ý kiến về điều kiện tuyển sinh cho phù hợp với tình hình hiện nay, kế hoạch tuyển sinh được thống nhất như sau:

  1. Bắt đầu phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020.
  2. Điều kiện: Tăng Ni có tuổi đời từ 16 tuổi trở lên có trình độ từ tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên.
  3. Tăng Ni sẽ trải qua kỳ thi kiểm tra vào ngày 17 tháng 5 năm 2020 với nội dung Phật pháp căn bản trong Phật học phổ thông của Hoà thượng Thích Thiện Hoa, từ khoá I đến khoá IV và làm bài luận ở cấp độ Trung học cơ sở.
  4. Các chi tiết cụ thể sẽ được phổ biến trong các thông báo của trường.

Buổi họp kết thúc sau khi Ban thư ký thông qua các văn thư đã nhận và lắng nghe những ý kiến phát biểu. 

Những hình ảnh cuộc họp:

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Bất Lão Ông, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Viên Chơn, Vien Ngo, Chùa Minh Tịnh và Người Qua Đường, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vien Ngo, Thích Quảng Thức và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Người Qua Đường, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Viên Chơn và Thích Quảng Thức, bàn, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Lê Ngọc, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Viên Chơn, Vien Ngo và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang