GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp định kỳ 26 tháng Giêng năm Canh Tý

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định sẽ tổ chức buổi tọa đàm với nội dung: Thống kê tín đồ Phật giáo tại tỉnh nhà. Đây là nội dung được quyết nghị trong cuộc họp định kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh vào sáng ngày 19/02 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Canh Tý).

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; tham dự cuộc họp còn có TT. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Hồng Thiện, HT. Thích Chúc Thọ, TT. Thích Quảng Độ, TT. Thích Nhuận Trí, ĐĐ. Thích Viên Chơn và NT. Thích Nữ Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự và chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ là thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Sau phần phát biểu khai mạc của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự, TT. Thích Đồng Thành đã trình bày kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm với nội dung: Thống kê tín đồ Phật giáo tại tỉnh nhà. Năm 2019, thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Theo đó, ở mục thứ (7) của  Thông cáo báo chí Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 có ghi rằng số người theo Phật giáo là 4,6 triệu người, chiếm 35,0% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 4,8% dân số cả nước. Kết quả thống kê này về số lượng tín đồ Phật giáo đã tạo nên sự ngạc nhiên và bất ngờ trong Phật giáo và những ai quan tâm đến vấn đề tôn giáo tại Việt Nam.

Mục đích buổi tọa đàm nhằm để ngồi lại tìm hiểu, lắng nghe và trao đổi cởi mở trong tinh thần hòa hợp và xây dựng về vấn đề thống kê cũng như hướng dẫn sinh hoạt tu học của tín đồ Phật giáo theo chánh pháp trong hiện tại và tương lai. Chương trình tọa đàm là một cơ hội để tạo nên sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Giáo hội Phật giáo và chính quyền tỉnh nhà trong việc nhìn lại những hoạt động của Phật giáo, đặc biệt là các đạo tràng Phật tử trong tỉnh, cũng như đề xuất, đóng góp và thống nhất ý kiến cho việc định hướng và xây dựng đời sống tôn giáo tốt đẹp hơn trong xu thế phát triển mới của đất nước.

Tại cuộc họp, chư Tôn đức đã phát biểu các ý kiến đóng góp về việc tổ chức buổi tọa đàm, các vấn đề khó khăn, vướng mắc cũng như cơ sở của việc lấy số liệu thống kê còn nhiều bất cập. Những góp ý sẽ được tổng hợp trình bày để thảo luận và tìm những biện pháp tháo gỡ giữa Giáo hội tỉnh và lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Định trong buổi toạ đàm. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh sẽ tiến hành thông báo, lấy số liệu thống kê Phật tử quy y Tam Bảo, Đạo tràng tu học tại các tự viện trong toàn tỉnh để lấy dữ liệu thực tế để trình bày trong buổi tọa đàm. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Viên Chơn và Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong cuộc họp, Ban Thư ký Ban Trị sự đã báo cáo kết quả cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng, Thập sư Ni, Chức sự Đại Giới đàn “TRÍ HẢI – BÍCH LIÊN” sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2020. Ban Kiến đàn đang phát hành thư mời chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ – Phật tử tham gia vào Ban Kiến đàn.

Toàn thể Hội nghị đã thống nhất suy cử Hòa Thượng Thích Hồng Thiện, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kiêm nhiệm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh thay cho cố Hòa Thượng Thích Đồng Tịnh, Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Định đã viên tịch ngày 24.11.2019. 

Cuộc họp kết thúc sau phần phát biểu tổng kết của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự, mong muốn chư Tôn đức và quý Cư sĩ Phật tử chung tay để các Phật sự tại tỉnh nhà, đặc biệt là Đại Giới đàn “TRÍ HẢI – BÍCH LIÊN” và buổi tọa đàm với nội dung Thống kê tín đồ Phật giáo tại tỉnh Bình Định được thành tựu viên mãn.

 Những hình ảnh tại cuộc họp: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang cười, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Viên Chơn và Thích Quảng Thức, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Viên Chơn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Bất Lão Ông và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Thích Đàm Mơ, Bất Lão Ông, Chùa Minh Tịnh và Người Qua Đường, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Viên Chơn, Vien Ngo và Thích Quảng Thức, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Bất Lão Ông, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hảo Đỗ, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thích Quảng Thức, trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang