GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp định kỳ ngày 11/10/Kỷ Hợi

Sáng ngày 07/11/2019 (nhằm ngày 11/10/Kỷ Hợi) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra cuộc họp định kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định để thảo luận về điều kiện, hồ sơ thọ giới và chương trình Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên” sẽ được tổ chức vào tháng 4/2020 và các Phật sự trong thời gian tới.

Quang lâm chủ tọa cuộc họp: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; cuộc họp có sự tham dự: TT. Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh; TT. Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế tỉnh; TT. Thích Hồng Thiện, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh cùng chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn thiền đức Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử là ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Sau khi Hòa Thượng chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp, ĐĐ. Thích Quảng Thái, Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã trình qua dự thảo các điều kiện thủ tục hồ sơ thọ giới, chương trình Đại Giới đàn. Chư Tôn đức đã căn cứ vào Giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh điều kiện, hồ sơ thọ giới giới tử xuất gia: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di và Sa di Ni; giới tử tại gia: Thập thiện và Bồ tát tại gia. Mọi chi tiết sẽ được nêu rõ trong Thông bạch về việc tổ chức Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên” PL: 2564 - DL: 2020. Tại cuộc họp, chư Tôn đức đã thống nhất thông qua chương trình Đại Giới đàn trong năm ngày đêm, từ ngày 16 - 20/4/2020 (nhằm ngày 24 - 28/3/Canh Tý).

Trước khi kết thúc cuộc họp, Văn phòng đã trình các văn bản đã nhận trong kỳ, giải quyết các Phật sự và triển khai các hoạt động Phật sự thời gian tới. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Quảng Thức, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Chùa Minh Tịnh

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Viên Chơn, Thích Quảng Thức và Người Qua Đường, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Người Qua Đường, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Lê Ngọc, Phuoc Tinh Cu Sy và Người Qua Đường, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Ngoa Van Son, Thích Quảng Thức và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Đức Minh

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang