GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp định kỳ ngày 11/5/Canh Tý

PGBĐ - Ngày 01/7/2020 (nhằm ngày 11 tháng 5 năm Canh Tý), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã có cuộc họp định kỳ nhằm rà soát các khâu chuẩn bị cho Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên và lập đoàn thăm các trú xứ An cư.

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ là thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Sau khi phát biểu triển khai cuộc họp của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự, cuộc họp đã thống nhất thời gian và lập danh sách thăm các trú xứ An cư Kiết hạ trong tỉnh vào ngày 10/8/2020 (nhằm ngày 21/6/Canh Tý) và rà soát công tác tổ chức Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên. Nhiều ý kiến đã được chư Tôn đức đóng góp. Tiểu ban Nội dung - trang trí của Đại Giới đàn đã có cuộc họp và đã bắt đầu các công đoạn thiết trí không gian Giới trường. Tiếp theo cuộc họp, Văn phòng báo cáo các văn bản đã nhận trong kỳ. Cuộc họp kết thúc với lời phát biểu tổng kết cuộc họp của Hòa thượng Trưởng ban.

Những hình ảnh tại cuộc họp:

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Giải Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Viên Chơn và Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi, trẻ em, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Viên Chơn và Thích Quảng Thức, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Chùa Minh Tịnh và Viên Chơn, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang