GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp triển khai Phật sự

Ngày 02/10/2021 tại Trụ sở của Ban Trị sự, Số 114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động Phật sự sau thời gian thực hiện các chỉ thị phòng chống dịch của chính phủ và chính quyền tỉnh.

Chủ trì cuộc họp: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; tham dự có TT. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Chúc Thọ, HT. Thích Quảng Độ, TT. Thích Nhuận Trí, TT. Thích Viên Chơn, NT. TN. Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Cuộc họp đã triển khai và thảo luận các Phật sự quan trọng sắp tới như:

Thực hiện Thông báo số 251 của HĐTS về việc Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 6 khóa VIII GHPGVN. Cuộc họp thống nhất hướng dẫn thực hiện: các Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành lập danh sách chư Tôn đức Tăng Ni tại địa phương đủ điều kiện tấn phong giáo phẩm để trình lên Ban Tăng sự và Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh xét duyệt thông qua.

Các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố lên kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Thông tư 229 của HĐTS và Công văn số 1704 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định. Tuỳ theo tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, các Ban Trị sự thảo luận và thống nhất quy mô tổ chức, số lượng đại biểu tham dự để đăng ký đăng cơ quan chính quyền tổ chức Đại hội.

Đối vối Ban Trị sự GHPGVN huyện Vân Canh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục xin thành lập Ban Trị sự.

Sau khi lắng nghe Ban Thư ký báo cáo các văn bản nhận được thời gian qua, Hòa thượng Trưởng Ban chủ trì cuộc họp đã đúc kết cuộc họp. Hoà thượng tán dương chư Tôn đức đã tham dự cuộc họp đông đủ, đóng góp ý kiến để cuộc họp thành tựu. Hoà thượng mong rằng các Ban Trị sự cấp huyện tổ chức thực hiện các Phật sự đã thảo luận, tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp trong thời gian tới. Cuộc họp kết thúc sau hơn 2 giờ làm việc. Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT Phật giáo Bình Định

 

 

 

Lên đầu trang