GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định họp thường kỳ.

Hôm nay, ngày 15.04.2019 (11.03. Kỷ Hợi) chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và quý Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định quang lâm văn phòng Ban Trị sự, 114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn tham dự cuộc họp thường kỳ nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – 2019, triển khai Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL. 2563 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và thảo luận các Phật sự quan trọng khác.

Chủ trì cuộc họp: HT.Thích Nguyên Phước, UV Thường trực HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

Văn phòng Ban Trị sự thông qua Thông bạch số 070/TB-HĐTS, ngày 14/02/2019 về việc tổ chức An cư kiết hạ PL. 2563 của Hội đồng Trị sự GHPGVN. Theo tinh thần thông bạch hướng dẫn, để thực hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội và thể hiện sức mạnh của Tăng đoàn Phật giáo Bình Định, cuộc họp đã thảo luận thống nhất cao và quyết nghị:

  1. Tổ chức Lễ Khai Khóa An cư kiết hạ PL. 2563 cho tất cả hành giả các Trú xứ An cư trong toàn tỉnh, tập trung về tham dự vào lúc 08g00’ sáng ngày 18.04. Kỷ Hợi tại Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn. Tại buổi lễ sẽ thông qua danh sách hành giả an cư các trú xứ và đặc biệt là lời đạo từ, sách tấn chung cho tất cả hành giả an cư.
  2. Tổ chức 02 trú xứ an cư tập trung (01 trú xứ cho chư Tăng và 01 trú xứ cho chư Ni). Thời gian an cư tập trung là 10 ngày (từ Mồng 2/6 đến 12/6 năm Kỷ Hợi), trong đó 3 ngày đầu sẽ tổ chức Lớp Bồi dưỡng về hành chánh Giáo hội và trú trì.

Ngoài ra, các trú xứ an cư trong tỉnh vẫn giữ truyền thống an cư kiết hạ 3 tháng như bình thường nhưng số lượng hành giả an cư và thời khóa công phu tu học tại trú xứ phải đúng quy định của Ban Trị sự tỉnh và nội quy của Ban Tăng sự Trung ương.

Về công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – 2019, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất các biểu mẫu với Ban Trang trí và Ban Nội dung vào ngày 27/02/ Kỷ Hợi. Hiện nay các biểu mẫu trang trí đã được Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tổ chức kiểm duyệt và chuẩn thuận. Dự kiến công tác trang trí tại lễ đài chính sẽ được khởi công vào ngày 16/3 âm lịch và hoàn thành vào ngày 01/4/ Kỷ Hợi.

Giao cho Ban Nghi lễ tỉnh đảm trách Lễ Khai Kinh Khánh Đản và Lễ Tắm Phật diễn ra trang nghiêm vào tối Mồng 08/04 tại lễ đài chính của Ban Trị sự tỉnh.

Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã gửi các văn bản báo trình và thông báo đến các cơ quan chức năng về Kế hoạch và Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; Việc treo cờ, băng rôn, banner trên các đường phố trung tâm thành phố Quy Nhơn; Xin điện ưu tiên; Lộ trình diểu hành xe hoa; Thăm và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ; Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức… nhìn chung công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – 2019 cơ bản đã hoàn tất. Và chương trình cuộc họp Ban Thường trực Ban Trị sự đã kết thúc, Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự đúc kết các nội dung đã được cuộc họp quyết nghị và mong muốn các tiểu ban hoan hỷ thực hiện và tích cực tham gia Phật sự để góp phần cho Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – 2019 tại tỉnh nhà được thành tựu viên mãn. Hòa Thượng tuyên bố bế mạc Hội nghị vào lúc 10g00 cùng ngày.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Tin: Thiện Hải, ảnh: Quảng Tiến

 

Lên đầu trang