GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Kiết hạ.

Thực hiện tinh thần Thông bạch hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563 – 2019 của HĐTS Trung ương GHPGVN và Kế hoạch tổ chức ACKH của Ban Trị sự tỉnh. Năm nay trên toàn tỉnh có 12 trú xứ an cư gồm: Tổ đình Long Khánh, Tổ đình Minh Tịnh, chùa Liên Hoa, chùa Tâm Ấn (Tp. Quy Nhơn); Tu viện Nguyên Thiều, chùa Long Phước, chùa Tịnh Quang, Cư xá Ni Trường TCPH Bình Định, Tx. Bửu Quang (Huyện Tuy Phước); Chùa Thiên An, Tx. Ngọc Duyên (Thị xã An Nhơn) và chùa Long Sơn (Huyện Hoài Nhơn). Số lượng chư Tôn đức hành giả kiết giới an cư tại 12 trú xứ là 465 vị. Đặc biệt năm nay Ban Trị sự tỉnh còn tổ chức Khóa an cư tập trung 10 ngày (từ ngày 03 đến 13 tháng 6 năm Kỷ Hợi) trong đó kết hợp tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh giáo hội và trú trì (từ ngày 04 đến này 06 tháng 6 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn. Đến nay đã có gần 300 chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng.

Hôm nay ngày 01.07.2019 (29.05.Kỷ Hợi), Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định do Hòa Thượng Thích Nguyên Phước, Uv. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn đã đến thăm 12 Trú xứ An cư Kiết hạ trong tỉnh để vấn an sức khỏe chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh, Thiền chủ đồng thời sách tấn và tán dương tinh thần tu học của chư hành giả an cư.

Quang lâm thăm viếng, đoàn đã được các trú xứ cung đón trang nghiêm, trọng thể và được vị Tri sự đạo tràng báo cáo số lượng chư hành giả an cư kiết hạ, tùng hạ, chương trình sinh hoạt tu học tại trú xứ và các thời khóa công phu hằng ngày của chư hành giả an cư. Bên cạnh đó chư Tôn đức còn tạo điều kiện cho chư Thiện Tín Phật tử nương theo tu tập như: Tụng Kinh, Trì chú, Niệm Phật hằng ngày. Đảnh lễ Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, Khóa tu Niệm Phật, Bát quan trai định kỳ hằng tháng và khóa tu dành riêng cho Học sinh, Sinh viên trong dịp nghỉ hè. Đặc biệt tại Trú xứ Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn đã tổ chức Khóa tu mùa Hè cho hơn 300 thanh, thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi về tham gia tu học trong 3 ngày; Trú xứ chùa Thiên An, Tx. An Nhơn đã tổ chức Khóa tu mùa Hè cho 350 em học sinh và sinh viên về tu học vào ngày thứ 7 và chủ nhật trong tháng vừa qua.

Tại mỗi Trú xứ, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự và chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự  tỉnh tán dương tinh thần tu học và nguyện lực hành trì của chư hành giả đã vượt qua mọi sự khắc nghiệt, nắng nóng oi bức của thời tiết mùa hè để đạt được những thành quả cao quý trong ba tháng. Ban những lời huấn từ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của truyền thống an cư kiết hạ hằng năm đối với các vị Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni, xem đây là môi trường tu học hoà hợp thanh tịnh nhằm thúc liểm thân tâm, trau giồi giới đức, tăng trưởng đạo lực. Ba tháng An cư là thời gian tốt nhất để chư hành giả an tịnh nội tâm sau chín tháng tiếp chúng độ sanh, thừa hành Phật sự. Cùng nhau hành trì Giới đức, Định học và Tuệ học. Sinh hoạt cộng trú trong tinh thần lục hoà, cùng nhắc nhở giới luật, sách tấn lẫn nhau để tiến tu đạo nghiệp.  Vi sự tinh tấn nghiêm trì của chư Tăng Ni là năng lượng soi sáng tín tâm, là nơi qui hướng tinh thần của hàng Thiện Tín Phật tử tại gia. Do đó một Đạo tràng an cư kiết hạ nghiêm trì giới luật, tu tập trang nghiêm, thanh tịnh sẽ mang lại vô lượng lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sanh.

Sau một ngày viếng thăm, sách tấn 12 Trú xứ an cư kiết hạ trong toàn tỉnh, chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn thiền đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định rất hoan hỷ với tinh thần tu học trang nghiêm thanh tịnh của chư hành giả. Tất cả đã góp phần gìn giữ truyền thống an cư kiết hạ của Đức Phật từ ngàn xưa và làm cho đạo pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc.

Chương trình thăm trú xứ an cư năm 2019 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã kết thúc thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh tại các Trú xứ an cư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

Lên đầu trang