GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Tổ Chức Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ QUY NHƠN

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM

 

- Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường TCPH Bình Định

- Nguyên Trưởng Phân Ban Ni giới Bình Định

- Chứng minh Phân Ban Ni giới/Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Viện chủ chùa Lộc Uyển, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

BAN CHỨNG MINH :

 

1. Thích Giác Trí

- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

- Viện chủ Chùa Long Hòa, huyện Phù Cát.

 

2. Thích Nguyên Phước

- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Viện chủ Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn.

 

3. HT. Thích Liễu Giải

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước.

 

4. HT. Thích Nguyên Chơn

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trú trì chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.

 

5. HT. Thích Viên Đạt

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trú trì chùa Giác Nguyên, Tx. An Nhơn

 

6. HT. Thích Như Quang

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trú trì chùa Đại Viên, huyện Tây Sơn.

 

7. HT. Thích Trí Giác

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn;

- Viện chủ Tổ đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn.

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban:     HT.  Thích Đồng Quả

Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn

Phó Trưởng ban:              

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- NT. Thích Nữ Hạnh Minh

- NS. Thích Nữ Minh Tấn

 Thư ký:  

- ĐĐ. Thích Thị Hòa

- SC. Thích Nữ Minh Thành

- Cư sĩ Thiện Hải - La Văn Vĩnh

- Phật tử Quảng Tiến - Đỗ Tiến Nghi

 

Thủ Quỹ: SC. Thích Nữ Minh Thành

                                                     

CÁC TIỂU BAN

 

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

- TT. Thích Viên Chơn

- ĐĐ. Thích Đồng Kim

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

  • Tiếp Chư Tăng:

- TT. Thích Quảng Châu

- TT. Thích Quảng Nhàn           

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ. Thích Quảng Thái

 

 - Tiếp Chư Ni:

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- NT. Thích Nữ Hạnh Giải

- NS. Thích Nữ Minh Tâm

 

 - Tiếp chính quyền:

- HT. Thích Đồng Quả

- ĐĐ. Thích Hạnh Ý

- NT. Thích Nữ Hạnh Minh (Chùa Tăng Quang)

- Cư sĩ Thiện Hải – La Văn Vĩnh

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

- NS. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Minh Hiền (Chùa Thanh Long)

- SC. Thích Nữ Nhuận Thành

- SC. Thích Nữ Chơn Minh

- SC. Thích Nữ Minh Thức

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

- ĐĐ. Thích Quảng Dũng

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- SC. Thích Nữ Minh Ý

- Quý Phật tử Tp. Quy Nhơn.

 

5/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 - SC. Thích Nữ Đồng Xuân

 - SC. Thích Nữ Đức Hiếu

 

7/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

- SC. Thích Nữ Minh Giác

- SC. Thích Nữ Minh Ngộ

- SC. Thích Nữ Minh An

                                     

8/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN

 - Môn nhơn pháp quyến

  

9/ TIỂU BAN THỊ GIẢ

- SC. Thích Nữ Minh Thường

- SC. Thích Nữ Minh Giới

- SC. Thích Nữ Minh Phước

 

10/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

- SC. Thích Nữ Minh Phương

- SC. Thích Nữ Minh Lai

- SC. Thích Nữ Minh Hiền (NPĐ. Ngãi An)

- Quý phật tử chùa Lộc Uyển

 

11/ TIỂU BAN ẨM THỰC - GIẢI KHÁT:

- Quý phật tử chùa Lộc Uyển

 

12/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ

-  SC. Thích Nữ Minh Viên

-  SC. Thích Nữ Minh Hoàn

 

13/ TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG

- Phật tử Quảng Tiến - Đỗ Tiến Nghi

- Ban Thông tin Truyền thông thành phố Quy Nhơn.

 

14/ TIỂU BAN DI KIM QUAN

- Huynh Trưởng Nguyên Trân - Lê Dũng Tý

- Huynh Trưởng Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định

 

15/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

- Phật tử Thanh Nga

 

16/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE

- Huynh Trưởng Quảng Hỷ - Ngụy Văn Hoan

- Huynh Trưởng Gia đình Phật tử thành phố Quy Nhơn

 

  17/ TIỂU BAN Y TẾ:

- Phật tử Vạn Thư

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang