GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phước;

- Viện chủ chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

  

BAN CHỨNG MINH :

- Hòa thượng Thích Giác Trí

- Hòa Thượng Thích Liễu Giải

- Hòa thượng Thích Nguyên Chơn

- Hòa thượng Thích Viên Đạt

- Hòa thượng Thích Như Quang

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban :      Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Phó trưởng Ban TT:     ĐĐ. Thích Nhuận Trí

 

Phó trưởng Ban Điều hành:  

- TT. Thích Đồng Quả

- TT. Thích Hồng Thiện

- TT. Thích Chúc Thọ

- TT. Thích Quảng Độ

- ĐĐ. Thích Đồng Thành

- ĐĐ. Thích Viên Chơn

- Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang

- ĐĐ. Thích Vạn Lý

        

Các Ủy viên :

- ĐĐ. Thích Thanh Hiển

- ĐĐ. Thích Quảng Châu

- ĐĐ. Thích Quảng Dũng

- ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ. Thích Giác Quang

- ĐĐ. Thích Nhuận Hồng

- ĐĐ. Thích Vạn Đạt

- ĐĐ. Thích Quảng Ngọc

        

Ban Thư ký :      

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí             

- ĐĐ. Thích Quảng Thái                  

- SC. Thích Nữ Minh Tấn       

- SC. Thích Nữ Minh Thành                

- Cư sĩ Thiện Hải -  La Văn Vĩnh,

- PT. Quảng Tiến

Thủ quỹ:

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

        

CÁC TIỂU BAN:

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

 

- ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

- ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

+ Tiếp Chư Tăng:

- TT. Thích Đồng Quả

-  ĐĐ. Thích Đồng Thành

-  ĐĐ. Thích Nhuận Trí

 

+  Tiếp Chư Ni:

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- NS. Thích Nữ Hạnh Minh (chùa Liên Tôn)

- NS. Thích Nữ Hạnh Giải

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Tịnh Nhuận

 

 + Tiếp chính quyền:

 

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí

- ĐĐ. Thích Giác Quang

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

 

- SC. Thích Nữ Minh Hiền

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

- SC. Thích Nữ Tịnh Thành

- SC. Thích Nữ Giác Minh

- SC. Thích Nữ Vạn Nguyên

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

 

- ĐĐ. Thích Vạn Huy

- ĐĐ. Thích Giác Quang

- ĐĐ. Thích Đồng Huy

- ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

- ĐĐ. Thích Vạn Đức

- ĐĐ. Thích Vạn Thanh

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

- ĐĐ. Thích Đồng Huệ

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

 

5/ TIỂU BAN PHỤ TRÁCH SỔ TANG:

 

- ĐĐ. Thích Vạn Phú

- ĐĐ. Thích Vạn Thanh

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

 

6/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 

- ĐĐ. Thích Đức Trí

- ĐĐ. Thích Đức Minh

- SC. Thích Nữ Đồng Xuân

- SC. Thích Nữ Đồng Ân

 

7/ TIỂU BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:

 

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ. Thích Thông Hạnh

- Phật tử Quảng Tiến.

 

8/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

 

Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

9/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN:

 

- ĐĐ. Thích Đồng Duyên

- ĐĐ. Thích Thông Chơn

Tăng sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

10/ TIỂU BAN THỊ GIẢ:

 

- Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

11/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG:

- Tăng Ni sinh trường TCPH Bình Định 

- Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

12/ TIỂU BAN ẨM THỰC:

 

- Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

13/ TIỂU BAN GIẢI KHÁT:

 

- Sư cô Thích nữ Hải Liên

-  Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

14/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ:

 

- ĐĐ. Thích Hữu Tâm

- Sa di Hữu Lộc

15/ TIỂU BAN DI KIM QUAN:

 

- Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bình Định.

 

16/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG:

- ĐĐ. Thích Hữu Hiến

- ĐĐ. Thích Hữu Tâm

 

  17/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE:

 

Phật tử Chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

  18/ TIỂU BAN Y TẾ:

 

Trạm Y tế xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước.

 

                                                      BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 

 

Lên đầu trang