GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Tổ Chức Tang Lễ cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TÂM HOA

 

- Chứng minh Phân Ban Ni Giới/Ban Tăng sự TW. GHPGVN

- Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Chứng minh Phân Ban Ni Giới/Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Viện chủ chùa Tâm Ấn, phường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

BAN CHỨNG MINH :

- Hòa thượng Thích Giác Trí

- Hòa Thượng Thích Chơn Tế

- Hòa thượng Thích Nguyên Chơn

- Hòa thượng Thích Viên Đạt

- Hòa thượng Thích Như Quang

- Hòa thượng Thích Trí Giác

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban :     Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Phó ban:            

  - HT. Thích Chơn Hương

 - TT.  Thích Đồng Tịnh

- TT.  Thích Đồng Quả

- TT.  Thích Hồng Thiện

- TT.  Thích Chúc Thọ

- TT.  Thích Quảng Độ

- ĐĐ.  Thích Đồng Thành

- NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

                   

Ủy viên :

- ĐĐ. Thích Quảng Thức     

- ĐĐ. Thích Thanh Hiển     

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ Thích Thông Huệ      

- ĐĐ. Thích Quảng Châu  

- ĐĐ. Thích Vạn Đạt                     

- NT. Thích Nữ Từ Trí                

- NS. TN Hạnh Minh (Chùa Liên Tôn)

         

Thư ký :   

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí              

- ĐĐ. Thích Quảng Thái                                          

- ĐĐ. Thích Tâm Phương       

- SC. Thích Nữ Hồng Hạnh   

- SC Thích Nữ Minh Tấn           

- SC. Thích Nữ Minh Thành                        

- Cư sĩ Thiện Hải -  La Văn Vĩnh

         

Thủ Quỹ : - Ni Sư: Thích Nữ Minh Khai

 - Phật tử Nguyên Xa - Phật tử Khai Ngọc

                                                                  

CÁC TIỂU BAN

 

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

 - ĐĐ. Thích Viên Chơn

- ĐĐ. Thích Quảng Dũng

- ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

- NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm (BRVT)

- Cư sĩ Thiện Hải – La Văn Vĩnh

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

 

  • Tiếp Chư Tăng:

 + TT. Thích Đồng Tịnh               

 + TT. Thích Đồng Quả     

 + ĐĐ. Thích Quảng Duy           

+ ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

 

 - Tiếp Chư ni:

+ NT. Thích Nữ Từ Trí

+ NT. Thích Nữ Kinh Liên

+ NS. Thích Nữ Thông Nhiên

+ NS. Thích Nữ Hạnh Minh (chùa Liên Tôn)

+ NS. Thích Nữ Hạnh Chơn

+ NS. Thích Nữ Minh Giải

+ SC. Thích Nữ Hồng Hạnh

 

 - Tiếp chính quyền:

+ Đại Đức Thích Quảng Thức

+ Đại Đức Thích Quảng Dũng (Phù Cát)

+ Cư sĩ Nguyên Hiệp

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Minh Hiền

- SC. Thích Nữ Đồng Ngân

- SC. Thích Nữ Nhuận Thành

- SC. Thích Nữ Giác Minh

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- SC. Thích Nữ Minh Ý

- SC. Thích Nữ Minh Thức

- SC. Thích Nữ Hạnh Diệu

- Quý Phật tử chùa Tâm Ấn

 

5/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 - SC. Thích Nữ Minh Thức

 - SC. Thích Nữ Nhuận Viên

 - Tình nguyện viên tuổi trẻ Dương Sơn

 

7/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

  - SC. Thích Nữ Minh Chiếu (chùa Khánh Sơn)

 

  - Ban 01:

 + Minh Đức – Minh Ngộ

 + Minh Pháp - Nhuận Tịnh

  - Ban 02:

     + Minh An  – Nhuận Tâm

     + Minh Giới - Nhuận Trí

- Ni sinh trường TCPH/BĐ

 

8/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN

Ban 01:

+ Minh Hoàng – Minh Lương - Minh Hân – Nhuận Long

+ Bảo Định - Nhuận Đoan – Nhuận Nguyên – Minh Triết

Ban 02:

+ Minh Hiền – Nhuận Tường - Huệ Hiền – Huệ Pháp

+ Huệ Châu – Nhuận Luân – Nhuận Ánh – Như Nhất

- Ni sinh trường TCPH/BĐ

 

9/ TIỂU BAN THỊ GIẢ

- Sư Cô Thích Nữ Minh Giới

- SC. Thích Nữ Minh Thường

- Ni sinh trường TCPH/BĐ

 

10/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

- SC. Thích Nữ Minh Thục 

- SC. Thích Nữ Minh Từ (Thiền Ấn)

- SC. Thích Nữ Huệ Nguyên

- SC. Thích Nữ Minh Viên

- SC. Thích Nữ Đồng Xuân

- SC. Thích Nữ Minh Lai

- SC. Thích Nữ Minh Lương

- Quý Phật tử các chùa ở thành phố Quy Nhơn

 

11/ TIỂU BAN ẨM THỰC:

- SC. Thích Nữ Minh Lạc

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- SC. Thích Nữ Minh Lộc

- Quý Phật tử các chùa ở thành phố Quy Nhơn

 

12/ TIỂU BAN GIẢI KHÁT:

- SC. Thích Nữ Minh Uyên

- SC. Thích Nữ Hải Liên

- SC. Thích Nữ Linh Liên

- Quý Phật tử chùa Tâm Ấn và chùa Ni Liên

 

13/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ

-  SC. Thích Nữ Đồng Khai

-  SC. Thích Nữ Minh Đăng

-  SC. Thích Nữ Minh Hạnh

-  SC. Thích Nữ Minh Ý

 

14/ TIỂU BAN DI KIM QUAN

- Chư Huynh trưởng gia đình Phật tử tỉnh Bình Định (mặc quần dài)

 

15/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

- Phật tử Nguyên Điền – Quảng An  - Quảng Huy

 

 16/ TIỂU BAN LƯU TRÚ

-  SC. Thích Nữ Minh Tấn

-  SC. Thích Nữ Minh Đức

 

  17/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE

- Cư sĩ Nguyên Hiệp – Nguyễn Văn Đệ

- Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT/BĐ

 

  18/ TIỂU BAN Y TẾ:

- Phật tử Nguyên Khánh

- Phật tử Như Nguyệt

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 

 

Lên đầu trang