GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Tổ Chức Tang Lễ cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

--—]–--

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TÂM HOA

 

- Chứng minh Phân Ban Ni Giới/Ban Tăng sự TW. GHPGVN

- Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Chứng minh Phân Ban Ni Giới/Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Viện chủ chùa Tâm Ấn, phường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

BAN CHỨNG MINH :

- Hòa thượng Thích Giác Trí

- Hòa Thượng Thích Chơn Tế

- Hòa thượng Thích Nguyên Chơn

- Hòa thượng Thích Viên Đạt

- Hòa thượng Thích Như Quang

- Hòa thượng Thích Trí Giác

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban :     Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Phó ban:            

  - HT. Thích Chơn Hương

 - TT.  Thích Đồng Tịnh

- TT.  Thích Đồng Quả

- TT.  Thích Hồng Thiện

- TT.  Thích Chúc Thọ

- TT.  Thích Quảng Độ

- ĐĐ.  Thích Đồng Thành

- NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

                   

Ủy viên :

- ĐĐ. Thích Quảng Thức     

- ĐĐ. Thích Thanh Hiển     

- ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

- ĐĐ Thích Thông Huệ      

- ĐĐ. Thích Quảng Châu  

- ĐĐ. Thích Vạn Đạt                     

- NT. Thích Nữ Từ Trí                

- NS. TN Hạnh Minh (Chùa Liên Tôn)

         

Thư ký :   

- ĐĐ. Thích Nhuận Trí              

- ĐĐ. Thích Quảng Thái                                          

- ĐĐ. Thích Tâm Phương       

- SC. Thích Nữ Hồng Hạnh   

- SC Thích Nữ Minh Tấn           

- SC. Thích Nữ Minh Thành                        

- Cư sĩ Thiện Hải -  La Văn Vĩnh

         

Thủ Quỹ : - Ni Sư: Thích Nữ Minh Khai

 - Phật tử Nguyên Xa - Phật tử Khai Ngọc

                                                                  

CÁC TIỂU BAN

 

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

 - ĐĐ. Thích Viên Chơn

- ĐĐ. Thích Quảng Dũng

- ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

- NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm (BRVT)

- Cư sĩ Thiện Hải – La Văn Vĩnh

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

 

  • Tiếp Chư Tăng:

 + TT. Thích Đồng Tịnh               

 + TT. Thích Đồng Quả     

 + ĐĐ. Thích Quảng Duy           

+ ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

 

 - Tiếp Chư ni:

+ NT. Thích Nữ Từ Trí

+ NT. Thích Nữ Kinh Liên

+ NS. Thích Nữ Thông Nhiên

+ NS. Thích Nữ Hạnh Minh (chùa Liên Tôn)

+ NS. Thích Nữ Hạnh Chơn

+ NS. Thích Nữ Minh Giải

+ SC. Thích Nữ Hồng Hạnh

 

 - Tiếp chính quyền:

+ Đại Đức Thích Quảng Thức

+ Đại Đức Thích Quảng Dũng (Phù Cát)

+ Cư sĩ Nguyên Hiệp

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

- SC. Thích Nữ Minh Tâm

- SC. Thích Nữ Minh Hiền

- SC. Thích Nữ Đồng Ngân

- SC. Thích Nữ Nhuận Thành

- SC. Thích Nữ Giác Minh

- SC. Thích Nữ Trung Tĩnh

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- SC. Thích Nữ Minh Ý

- SC. Thích Nữ Minh Thức

- SC. Thích Nữ Hạnh Diệu

- Quý Phật tử chùa Tâm Ấn

 

5/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 - SC. Thích Nữ Minh Thức

 - SC. Thích Nữ Nhuận Viên

 - Tình nguyện viên tuổi trẻ Dương Sơn

 

7/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

  - SC. Thích Nữ Minh Chiếu (chùa Khánh Sơn)

 

  - Ban 01:

 + Minh Đức – Minh Ngộ

 + Minh Pháp - Nhuận Tịnh

  - Ban 02:

     + Minh An  – Nhuận Tâm

     + Minh Giới - Nhuận Trí

- Ni sinh trường TCPH/BĐ

 

8/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN

Ban 01:

+ Minh Hoàng – Minh Lương - Minh Hân – Nhuận Long

+ Bảo Định - Nhuận Đoan – Nhuận Nguyên – Minh Triết

Ban 02:

+ Minh Hiền – Nhuận Tường - Huệ Hiền – Huệ Pháp

+ Huệ Châu – Nhuận Luân – Nhuận Ánh – Như Nhất

- Ni sinh trường TCPH/BĐ

 

9/ TIỂU BAN THỊ GIẢ

- Sư Cô Thích Nữ Minh Giới

- SC. Thích Nữ Minh Thường

- Ni sinh trường TCPH/BĐ

 

10/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

- SC. Thích Nữ Minh Thục 

- SC. Thích Nữ Minh Từ (Thiền Ấn)

- SC. Thích Nữ Huệ Nguyên

- SC. Thích Nữ Minh Viên

- SC. Thích Nữ Đồng Xuân

- SC. Thích Nữ Minh Lai

- SC. Thích Nữ Minh Lương

- Quý Phật tử các chùa ở thành phố Quy Nhơn

 

11/ TIỂU BAN ẨM THỰC:

- SC. Thích Nữ Minh Lạc

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- SC. Thích Nữ Minh Lộc

- Quý Phật tử các chùa ở thành phố Quy Nhơn

 

12/ TIỂU BAN GIẢI KHÁT:

- SC. Thích Nữ Minh Uyên

- SC. Thích Nữ Hải Liên

- SC. Thích Nữ Linh Liên

- Quý Phật tử chùa Tâm Ấn và chùa Ni Liên

 

13/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ

-  SC. Thích Nữ Đồng Khai

-  SC. Thích Nữ Minh Đăng

-  SC. Thích Nữ Minh Hạnh

-  SC. Thích Nữ Minh Ý

 

14/ TIỂU BAN DI KIM QUAN

- Chư Huynh trưởng gia đình Phật tử tỉnh Bình Định (mặc quần dài)

 

15/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

- Phật tử Nguyên Điền – Quảng An  - Quảng Huy

 

 16/ TIỂU BAN LƯU TRÚ

-  SC. Thích Nữ Minh Tấn

-  SC. Thích Nữ Minh Đức

 

  17/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE

- Cư sĩ Nguyên Hiệp – Nguyễn Văn Đệ

- Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT/BĐ

 

  18/ TIỂU BAN Y TẾ:

- Phật tử Nguyên Khánh

- Phật tử Như Nguyệt

 BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

 

 

Lên đầu trang