GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Tổ chức Tang lễ Hoà thượng Thích Đồng Chơn

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG CHƠN

 

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn

- Viện chủ chùa Bình An, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  

BAN CHỨNG MINH:

- Hòa Thượng Thích Liễu Giải

- Hoà thượng Thích Nguyên Phước

- Hòa thượng Thích Trí Giác

- Hoà thượng Thích Nguyên Chơn

 

BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban:      Hòa thượng Thích Đồng Quả

Phó trưởng Ban TT:    

- Thượng toạ Thích Giác Hiệp

- Đại đức Thích Đồng Ngộ

 

Phó trưởng Ban Điều hành:  

- Thượng toạ Thích Giác Hiển

- Thượng toạ Thích Quảng Thức

- Đại đức Thích Hạnh Chơn

- Đại đức Thích Thị Tấn

- Đại đức Thích Vạn Hương

- Đại đức Thích Vạn Nhẫn

        

Các Ủy viên :

- Thượng toạ Thích Quảng Châu

- Đại đức Thích Quảng Giác

- Đại đức Thích Quảng Nhàn

- Đại đức Thích Quảng Thông

- Đại đức Thích Giác Trực

- Đại đức Thích Hạnh Ý

- Sư cô Thích Nữ Giác Tịnh

- Sư cô Thích Nữ Minh Uyên

- Cư sĩ Thiện Hải

        

Ban Thư ký:      

- Đại đức Thích Thị Tấn

- Đại đức Thích Thị Hoà

- Đại đức Thích Vạn Độ

- Phật tử Quảng Tiến

 

Thủ quỹ:

- Sư cô Thích Nữ Minh Uyên

- Sư cô Thích Nữ Đồng Ân

        

CÁC TIỂU BAN:

 1. Tiểu Ban Xướng Ngôn:

- ĐĐ. Thích Viên Chơn

- ĐĐ. Thích Vạn Thuận

 

 1. Tiểu Ban Tiếp Tân:

+ Tiếp Chư Tăng:

- Thượng toạ Thích Quảng Thức

- Thượng toạ Thích Quảng Châu

- Đại đức Thích Vạn Hương

- Đại đức Thích Giác Quang

- Đại đức Thích Hạnh Chơn

- Đại đức Thích Thị Tấn

 

 Tiếp Chư Ni:

- Ni sư Thích Nữ Hạnh Giải

- Ni sư Thích Nữ Minh Tâm

- Sư cô Thích Nữ Chơn Minh

- Sư cô Thích Nữ Minh Uyên

- Sư cô Thích Nữ Đồng Ngân

- Sư cô Thích Nữ Vạn Thông

 

 + Tiếp Chính quyền:

- Đại đức Thích Giác Quang

- Đại đức Thích Nhuận Tâm

- Đại đức Thích Hạnh Ý

 

 1. Tiểu Ban Tiếp Lễ:
 • Sư cô Thích Nữ Chơn Hải
 • Sư cô Thích Nữ Tịnh Nghĩa
 • Sư cô Thích Nữ Vạn Minh

 

 1. Tiểu Ban Thiết Trí:

Đai đức Thích Vạn Thuận

- Đại đức Thích Vạn Quả

- Đại đức Thích Vạn Viên

- Đại đức Thích Hữu Hiến

- Đại đức Thích Vạn Thọ

- Phật tử Ngô Thị Điều

 

 1. Tiểu Ban Phụ Trách Sổ Tang:
 • Đại đức Thích Thị Thiện
 • Đại đức Thích Hữu Nghĩa

 

 1. Tiểu Ban Thông Sự:
 • Đại đức Thích Hữu Hoàn
 • Đại đức Thích Vạn Quả
 • Huynh trưởng Thị Đông
 • Đạo hữu Vạn Thông
 • Huynh trưởng Quảng Hoà

 

 1. Tiểu Ban Thông Tin Truyền Thông:

Đại đức Thích Hạnh Chơn

- Đại đức Thích Đồng Định

- Phật tử Quảng Tiến.

- Phật tử Minh Vũ

 

 1. Tiểu Ban Cung Nghinh:
 • Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định-Tu viện Nguyên Thiều

 

 1. Tiểu Ban Hầu Kim Quan:
 • Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định-Tu viện Nguyên Thiều

 

 1. Tiểu Ban Thị Giả:
 • Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định-Tu viện Nguyên Thiều 

 

 1. Tiểu Ban Trai Soạn - Hành Đường:
 • Sư cô Thích Nữ Thông Bổn
 • Sư cô Thích Nữ Minh Lộc
 • Sư cô Thích Nữ Thị Thông
 • Phật tử chùa Bình An

 

 1. Tiểu Ban Ẩm Thực – Giải Khát:
 • Phật tử chùa Hải Phong

 

 1. Tiểu Ban Hương Đăng - Chung Cổ:
 • Đại đức Thích Hữu Đạo – chư Tăng chùa Bình An 

 

 1. Tiểu Ban Di Kim Quan:

- Phân ban Gia đình Phật tử thành phố Quy Nhơn.

 

 1. Tiểu Ban Âm Thanh Ánh Sáng:
 • Phật tử chùa Hưng Khánh, Phật tử Duy Thức, Duy Phong, Đồng Lai, Dũng, Vượng

 

 1. Tiểu Ban Trật Tự - Giữ Xe:
 • Phân ban Gia đình Phật tử thành phố Quy Nhơn.

 

 1. Tiểu Ban Y Tế:

 Phật tử Đoàn Đăng Việt, Hà Sỹ Thành

 

 1. Tiểu Ban Quay Phim-Chụp Hình

Phật tử Tiền, Dũng

 

                                                     

 

 

Lên đầu trang