GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Tổ chức Tang lễ Hoà thượng Thích Ngộ Khải

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THỊ XÃ AN NHƠN

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

HÒA THƯỢNG THÍCH NGỘ KHẢI

 

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn.

- Viện chủ chùa Thiên An, thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định

 

I.TRƯỞNG BAN:                  HT. Thích Hồng Thiện

- Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Vĩnh Khánh – Tx An Nhơn – Bình Định

II. CÁC PHÓ BAN:

HT. Thích Phước Minh

- Trú trì Tổ Đình Thiên Bình – Tx An Nhơn – Bình Định

HT. Thích Phước Điền

- Trú trì Chùa Liên Trì – Tx An Nhơn – Bình Định

TT. Thích Đồng Tuệ

- Trú trì Chùa Linh Sơn – huyện Phù Cát – Bình Định

TT. Thích Đồng Thành

- Trú trì Chùa Thiên An – Tx An Nhơn – Bình Định

III. CÁC TIỂU BAN:

1. Hộ Tang:

HT. Thích Hạnh Hoà

- Viện chủ Chùa Long Phước – huyện Tuy Phước – Bình Định

2. Ban Thư Ký

ĐĐ. Thích Đức Giáo

- Trưởng ban TTTT Phật giáo TX An Nhơn

- Trú trì chùa Long Đa – Tx An Nhơn – Bình Định

NS. Thích Nữ Minh Tấn

- UV Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì Chùa Lộc Uyển – Quy Nhơn – Bình Định

NS. Thích Nữ Minh Thành

- UV Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì Chùa Phổ Minh – Quy Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Phước

- Thường trú Cư Xá Ni – Tu Viện Nguyên Thiều

Cư sĩ Thiện Hải

- Phó Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

3. Thủ Quỹ

ĐĐ.Thích Đồng Ngữ

- Tăng thường trú - Chùa Thiên An – Tx. An Nhơn – Bình Định

NS.Thích Nữ Minh Chiếu

- Trưởng ban TTXH GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Khánh Sơn – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. TN. Đồng Phương

- Ni thường trú - Chùa Thiên An – Tx. An Nhơn – Bình Định

4. Xướng Ngôn

ĐĐ. Thích Đồng Thành

- Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Tây Sơn

- Trú trì Chùa Phổ Quang – huyện Tây Sơn – Bình Định

ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa

- Trú trì Chùa Bảo Phước – Tx An Nhơn – Bình Định

 5. TIẾP TÂN

Chư Tăng:

HT. Thích Hồng Thiện

- Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Vĩnh Khánh – Tx An Nhơn – Bình Định

HT. Thích Đồng Tu

- Trú trì Chùa Thanh Quang – Tx An Nhơn – Bình Định

HT. Thích Phước Minh

- Trú trì Tổ Đình Thiên Bình – Tx An Nhơn – Bình Định

TT. Thích Vạn Lạc

- Trú trì Chùa Lộc Sơn – Tx An Nhơn – Bình Định

TT. Thích Hồng Thanh

- Trú trì Chùa Bích Liên – Tx An Nhơn – Bình Định

TT. Thích Đồng Thành

- Trú trì Chùa Thiên An – Tx An Nhơn – Bình Định

ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa

Trú trì Tịnh Thất Phước Ân– Tx An Nhơn – Bình Định

Chư Ni:

NT. Thích Nữ Thông Nhiên

- Trú trì Tịnh Thất Phổ Hiền – Tx An Nhơn – Bình Định

NS. Thích Nữ Hải Tuệ

- Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban PBNG GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Phước Hội – Tx An Nhơn – Bình Định

NS. Thích Nữ Hồng Hạnh

- Chánh Thư ký Phân ban ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

- Thường trú – Trúc Liên Lan Nhã – Tx An Nhơn – Bình Định

NS. Thích Nữ Minh Tâm

- Phó Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định

- Trú Trì Chùa Hương Quang – Tuy phước – Bình Định

Chính quyền:

HT. Thích Phước Điền

- Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Liên Trì – Tx An Nhơn – Bình Định

ĐĐ. Thích Vạn Đạt

- Phó Trưởng ban Thường trực BTS thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Thiên Quang – Tx An Nhơn – Bình Định

5. TIẾP LỄ:

SC. Thích Nữ Tịnh Nhuận

- Trú trì – Chùa Viên Quang – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Từ

- Trú trì – Tịnh Thất Pháp Minh – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Giác Minh

- Trú trì - Chùa Thiên Phước– huyện  Tuy Phước – Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Chiếu

- Ni thường trú - Chùa Sanh Liên– Tx  An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Thông Thanh

- Trú trì – Chùa Long Hương – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Đồng Ngân

- Trú trì – Chùa Diệu Giác – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Tịnh Nghĩa

- Trú trì – Chùa Kim Hòa – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Thiện

- Trú trì – Chùa Long Hưng – Tx An Nhơn – Bình Định

SC. Thích Nữ Vạn Nguyên

- Trú trì – Chùa Trung Thành – huyện Tuy Phước– Bình Định

6.THIẾT TRÍ:

ĐĐ.Thích Đồng Kim

- Trú trì – Chùa Dương Sơn – huyện Tuy Phước– Bình Định

ĐĐ.Thích Vạn Giới

- Thường trú – Tổ Đình Thiên Bình – Tx An Nhơn – Bình Định

ĐĐ.Thích Vạn Bảo

- Tăng thường trú - Chùa Thiên An– Tx. An Nhơn – Bình Định

SC.Thích Nữ Đức Nguyện

- Trú trì – Chùa Bửu Thắng – huyện Tây Sơn– Bình Định

7.THÔNG SỰ:

ĐĐ.Thích Vạn Thức

- Trú trì - Chùa Kim Long– Tx An Nhơn – Bình Định

ĐĐ.Thích Vạn Hoà

- Tăng thường trú - Chùa Thanh Quang– Tx. An Nhơn – Bình Định

ĐĐ.Thích Nhựt Lộc

- Tăng thường trú - Chùa Giác Nguyên – Tx. An Nhơn – Bình Định

SC.Thích Nữ Đồng Xuân

- Trú trì – Chùa Quan Âm – Tp Quy Nhơn – Bình Định

SC.Thích Nữ Đức Hiếu

- Trú trì – Chùa Quan Âm – Tx An Nhơn – Bình Định

8.CUNG NGHINH:

- Tăng chúng Chùa Thiên An

9. HẦU KIM QUAN

- Tăng chúng Chùa Thiên An

10. THỊ GIẢ

- Tăng chúng Chùa Thiên An

11.TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

- ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa

- Trú trì – Tịnh Thất Phước Ân – Tx An Nhơn - Bình Định

- Đạo Hữu Đồng Thạnh

- Đạo Hữu Thị Ngộ

- Phật Tử Chùa Thiên An

12.GIẢI KHÁT:

- Gia Đình Phật Tử Chùa Thiên An

13. HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ

- Tăng chúng Chùa Thiên An

14. TRUYỀN THÔNG

ĐĐ.Thích Đức Giáo

- Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo Thị xã An Nhơn

- Trú trì – Chùa Long Đa – Tx An Nhơn - Bình Định

Ban TTTT Thị xã An Nhơn

15. TIỂU BAN DI KIM QUAN

- Gia Đình Phật Tử Thị Xã An Nhơn

16. TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

- ĐĐ.Thích Đồng Kim

- Gia Đình Phật Tử A Dục

17.TRẬT TỰ

- Gia Đình Phật Tử Chùa Thiên An

18.Y TẾ:

- Phật tử:  Võ Minh Hiền

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

Lên đầu trang