GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định thăm Trú xứ An cư Tu viện Nguyên Thiều và Cư xá Ni .

Mùa An cư PL. 2562 – 2018, toàn tỉnh Bình Định có 12 trú xứ An cư kiết hạ trải khắp các Huyện, Thị xã, Thành phố. Đặc biệt tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định – Tu viện Nguyên Thiều có 02 trú xứ An cư kiết hạ dành cho Tăng, Ni sinh. Để thăm viếng, vấn an và sách tấn chư Tôn đức Tăng Ni hành giả tại các trú xứ được trang nghiêm nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên và khích lệ tinh thần hành giả An cư cửu tuần viên mãn, năm nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức 03 đoàn đi thăm vào các ngày Mồng 01, 08 và 09 tháng 6 năm Mậu Tuất.

 

 

 

 

 

Ngày mồng 01/06/ Mậu Tuất (13/07/2018), Tăng Ni sinh hành giả An cư thuộc 02 trú xứ Tu viện Nguyên Thiều và Cư xá Ni đã vân tập Hội trường Trường TCPH Bình Định để cung đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định quang lâm thăm viếng.

 

 

 

 

 

 

Đoàn do Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Uv. Thường trực HĐTS. GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn, cùng đi có ĐĐ.Thích Đồng Thành, Uv. HĐTS. GHPGVN, P.Trưởng Ban Thường trực BTS. tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định; TT.Thích Chúc Thọ, Uv. Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế tỉnh Bình Định; TT.Thích Quảng Độ, Uv. Ban TTXH Trung ương, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban TTXH tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Nhuận Trí, P.Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Bình Định; ĐĐ Thích Thanh Hiển Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ Thích Nhuận Huệ Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh; Ni Trưởng TN Hạnh Quang, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Quảng Thái, P.Thư ký kiêm Chánh Vp. BTS tỉnh Bình Định; Sư cô TN. Minh Tấn, Uv Thư ký BTS tỉnh Bình Định và Cư sĩ Thiện Hải, P.Chánh Vp. BTS tỉnh Bình Định.

Đón đoàn có TT. Thích Đồng Thinh, Thiền chủ trú xứ An cư Tu viện Nguyên Thiều, ĐĐ.Thích Viên Chơn, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Văn hóa tỉnh Bình Định và Chánh Thư ký BGH Trường TCPH Bình Định; ĐĐ.Thích Đông Kỳ, Quản chúng Tăng Trường TCPH Bình Định, Sư cô TN. Tịnh Thành, Quản chúng Ni Trường TCPH Bình Định và trên 350 Tăng Ni sinh hành giả an cư thuộc 02 trú xứ Tu viện Nguyên Thiều và Cư xá Ni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Tăng Ni hành giả an cư 02 trú xứ, ĐĐ.Thích Đồng Kỳ kính dâng lời tác bạch cảm niệm ân đức Hòa thượng Trưởng đoàn và chư Tôn Thiền đức; Báo trình số lượng hành giả an cư; Thời khóa và nội quy sinh hoạt tu học.

 

 

 

 

 

 

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban lời huấn từ tán dương tinh thần tu học, vấn an Thượng tọa Thiền chủ và sách tấn Tăng Ni sinh hành giả An cư. Hòa thượng khẳng định An cư kiết hạ là pháp môn hành trì của người xuất gia trong 3 tháng mùa Hạ. Đây là truyền thống tu hành có giá trị rất thiết yếu, do đó mỗi năm sau 9 tháng sinh hoạt Phật sự, người xuất gia phải tập trung tại một trú xứ, chuyên lo tu học, y theo Tỳ Ni Tạng luật mà hành trì nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trau giồi giới đức, định lực và trí tuệ. Tất cả vì mục đích truyền trì mạng mạch Phật pháp, làm cho Phật pháp được xương minh. Nhờ có Giới, Định và Tuệ các con sẽ tiêu diệt được ma quân, cứu giúp cho ba cõi và làm lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sanh. Đặc biệt, các con phải nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hòa hợp là hai yếu tố hình thành sự trang nghiêm trong Giáo hội, có như vậy các con mới trở thành những nhân tố tương lai để phát triển Giáo hội tỉnh nhà vững mạnh, và có như vậy các con mới đền trả được bốn trọng ân của người xuất gia.

 

 

Toàn thể Tăng Ni thành kính đảnh lễ tri ân Hòa thượng và đồng thanh phát nguyện y giáo phụng hành. Chương trình thăm trú xứ An cư kiết hạ Tu viện Nguyên Thiều và Cư xá Ni kết thúc thành tựu viên mãn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang