GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Lễ tắm Phật mừng Phật đản PL. 2563

Vào tối ngày mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi (ngày 12/5/2019) tại Lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn) đã long trọng cử hành lễ tắm Phật kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2563.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

 

TT. Thích Đồng Quả, Uỷ viên Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh, trú trì các tự viện trong thành phố đã quang lâm trước tôn dung Đản sanh của Đức Phật dâng hương, bạch Phật mở đầu Lễ tắm Phật.

Chư Tôn đức Tăng Ni cùng rất đông thiện tín Phật tử đã cùng nhau tụng sám khánh đản, tắm Phật và thực hiện nghi thức tắm Phật.

"Ngã kim quán mộc chư Như Lai 
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ 
Ngũ trược chúng sanh tịnh ly cấu 
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân ..."

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hải Long Tự, mọi người đang đứng

 

 

 

Như Lai không phải là bức tượng trên bàn thờ, vì thế chúng ta không tắm tượng Như Lai ấy; hay nói đúng hơn, chúng ta nương theo hình thức tắm tượng Như Lai để nhắm đến mục tiêu quan trọng hơn, đó là gội rửa chính bản thân chúng ta cho thanh tịnh. Đức Như Lai mà chúng ta cần quan tâm đến chính là những người hiện hữu tham dự lễ Tắm Phật, họ đang phát tâm Bồ đề hướng về Phật. Hướng tâm đến Phật nghĩa là hướng đến bậc thánh thiện trọn lành, thì lực thanh tịnh trọn lành ấy sẽ tác động như một màng lọc làm cho tâm họ lắng yên, xa rời những thứ nhơ cấu, triền phược và trở thành trong sạch. Thân tâm có thanh tịnh thì công đức mới tích tụ. Thân tâm ô uế thì không thể nào tiếp nhận được những làn sóng thánh thiện của Phật truyền đến.

Sau lễ tắm Phật, ĐĐ. Thích Đồng Hội, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã có thời khóa thuyết pháp với chủ đề “Từng bước nở hoa sen” về sự kiện Đản sanh của Đức Phật.

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Bich Sieng Tran, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Quảng Thức và Quoc Van, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hải Nguyện Kđ, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Chùa Long Đa và Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Phong Linh, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa, thực vật và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Bich Sieng Tran, ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 27 người, bao gồm Chùa Linh Bửu và Bác Ái Ngân, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: Ahimsa Bất Hại, đang cười, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: Ahimsa Bất Hại, đang cười

 

QUẢNG TIẾN

 

Lên đầu trang