GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị cuối năm 2020

Sáng nay 23/01 (nhằm ngày 11/Chạp/Canh Tý) tại hội trường chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Định (141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

 

 

Quang lâm chứng minh và chủ trì Hội nghị có: HT. Thích Giác Trí, thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Như Quang, đồng chứng minh Ban Trị sự tỉnh; TT. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Hồng Thiện, HT. Thích Quảng Độ, TT. Thích Nhuận Trí, NT. Thích Nữ Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh cùng chư Tôn đức, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự tỉnh, các Ban, Phân ban chuyên môn trực thuộc, các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã nêu các nội dung được bàn thảo trong Hội nghị và mong lắng nghe những ý kiến đóng góp cho bản báo cáo đầy đủ và phương hướng cho năm 2021 được tốt hơn.

 

 

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Theo đó, trong năm qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động Phật sự bị tạm hoãn, hủy nhưng Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên. Các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống đại dịch, bão lũ lụt thiên tai, các hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua hơn 15 tỷ đồng.

Trong phương hướng hoạt động năm 2021, Ban Trị sự sẽ chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại tỉnh nhà; hoàn thành việc thống kê Tăng Ni và các Tự viện để biên tập quyển Danh bạ các tự viện trong tỉnh và tiến tới soạn quyển Lịch sử Phật giáo Bình Định.

Trong phần Báo cáo kết quả Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII Trung Ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Đồng Thành đã thông tri đến Hội nghị các nội dung chính và các vấn đề được quan tâm: Mở văn phòng điện tử tại tất cả các tỉnh thành, xây dựng nhà tình thương, tổ chức Đại hội cấp huyện.

Trong Hội nghị Trung Ương vừa qua, Phật giáo tỉnh nhà có 05 vị Thượng tọa được tấn phong Hòa thượng, 16 vị Đại đức được tấn phong Thượng tọa, 06 vị Ni sư được tấn phong Ni trưởng, 06 vị Sư cô được tấn phong Ni sư.

Tiếp theo, TT. Thích Nhuận Trí đã thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo có kế hoạch Thống kê Tăng Ni và các Tự viện. Trong phần này, nhiều ý kiến được nêu ra đóng góp để thống nhất cho việc thực hiện được nhanh chóng và chính xác. Hội nghị thống nhất là Ban thư ký BTS tỉnh, các Ban Trị sự cấp huyện, thị xã, thành phố, Ban Tăng sự, Ban Văn hóa kết hợp thực hiện.

Tổng kết Hội nghị, Hòa thượng Thích Nguyên Phước tán thán công đức của chư tôn đức các Ban Trị sự, các ban chuyên môn đã tích cực tham gia Phật sự tỉnh nhà. Hoà thượng mong tất cả các ban cố gắng thực hiện tốt những hội dung Hội nghị đã bàn thảo.

 

 

Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút sau phần hồi hướng và bế mạc.

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'PHỤC VỤC SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DU'

 

Có thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Thích Giác Phước và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 1 người

 

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'GIẢO PHẤT GIÁO IỆT NAM TINH BINH DINH BANTRISU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SƯ NÁM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘN PHẬT SỰNĂM 2021 Bình Di ngay áng'

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ỚNG HOẠT ĐÔNG PHẬT SU NĂM 2021 ày 23 tháng 01 .ăm 2021'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Thích Giác Phước và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Chùa Minh Tịnh và Citta Hanh, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Van An To, Nhuận Thành Thích Nữ và Thich Thánh Hưng, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Thong Dat và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Thong Dat, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về bàn

 

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

 

Ban TT-TT PG Bình Định 

Lên đầu trang