GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp phiên đầu tiên khóa VII

Sáng ngày 08/8 (nhằm ngày 11/7/Nhâm Dần) tại Hội trường Chùa Giáo hội Tỉnh, 114 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức phiên họp đầu tiên khóa VII và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VII (2022-2027).

 

 

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Viên Đạt, HT. Thích Như Quang, đồng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Chủ tọa cuộc họp: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; tham dự có TT. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Chúc Thọ, TT. Thích Nhuận Trí, TT. Thích Quảng Duy, TT. Thích Viên Chơn, NT. Thích Nữ Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức, quý Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, HT. Thích Nguyên Phước đã rất hoan hỷ và tán thán công đức của toàn Ban Trị sự đã tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 và nêu nội dung thảo luận nhằm chuẩn bị kiện toàn nhân sự cho các Ban, Phân ban trực thuộc GHPGVN tỉnh.

Chư Tôn đức đã phát biểu đóng góp ý kiến về các mặt ưu, khuyết điểm trong khi tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm cho các kỳ Đại hội sau. Tiếp theo, Ban Thư ký báo cáo thu chi tài chính Đại hội.

Sau đó, TT. Thích Đồng Thành đã tuyên đọc quyết định số 353/QĐ-HĐTS của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022 – 2027 và cung thỉnh HT. Thích Nguyên Phước, HT. Thích Viên Đạt trao quyết định cho chư Tôn đức, Cư sĩ thành viên Ban Trị sự.

 

 

 

Phát biểu bế mạc, HT. Thích Nguyên Phước đã chỉ đạo về cơ cấu nhân sự các Ban, Phân ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh tối thiểu là 15 thành viên, tối đa 37 thành viên và trong vòng 1 tháng. Đến ngày 11/8/Nhâm Dần các Ban, Phân ban phải gửi danh sách về Văn phòng Ban Trị sự để Ban Thường trực thông qua và ban hành quyết định chuẩn y nhân sự.

Định hướng hoạt động Phật sự sắp tới, dự kiến trong tháng 3 năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Đại Giới đàn truyền giới cho các giới tử. Nội dung sẽ thảo luận chi tiết trong các cuộc họp Ban Thường trực Ban Trị sự sắp tới.

 

 

 

 

 

Quảng Tiến/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang