GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự tỉnh họp mở rộng triển khai Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên

Sáng ngày 02/6, nhằm ngày 11 tháng 4 nhuần năm Canh Tý tại hội trường chùa Giáo Hội Tỉnh (141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã có cuộc họp mở rộng thảo luận và kiện toàn các khâu chuẩn bị cho Đại Giới đàn Trí Hải - Bích Liên.


Cuộc họp dưới sự chủ trì của HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Chứng minh có HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Tham dự có: TT. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Hồng Thiện, HT. Thích Chúc Thọ, TT. Thích Nhuận Trí, TT. Thích Quảng Độ, ĐĐ. Thích Viên Chơn, NT. Thích Nữ Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh; cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Ban - Phân ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhà

 


Sau khi Ban Thư ký thông qua chương trình Đại Giới đàn và Ban Kiến đàn, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung nhân sự cũng như phân công cụ thể cho các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ được Giáo hội giao phó. Tại cuộc họp, Ban Văn hoá được giao sẽ ra tập kỷ yếu Đại giới đàn, Ban Thông tin Truyền thông mời và cộng tác với Phật sự online cùng các kênh phương tiện đại chúng để đưa tin tức về Đại giới đàn được phổ biến nhanh, kịp thời, chính xác. Các tiểu ban đều có những phân công chi tiết và cụ thể để cho Đại Giới đàn được thành tựu viên mãn.

Hội nghị cũng lắng nghe TT. Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo nội dung Hội nghị sinh hoạt Giáo hội do Hội đồng Trị sự tổ chức vừa qua tại Văn phòng 2 Trung ương. Vấn đề quan tâm hiện nay của Giáo hội là việc cấp và sử dụng con dấu tự viện. Giáo hội Trung ương sẽ tiếp tục bàn thảo để có những hướng giải pháp hợp lý trong thời gian tới.
Hòa Thượng chủ tọa đã phát biểu tán dương công đức của chư tôn đức đã đóng góp ý kiến thiết thực nhằm thực hiện Phật sự quan trọng của tỉnh nhà được thành tựu tốt đẹp.

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Vạn Thuận, Thích Giác Phước và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Phuoc Dien Pt, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, Thích Quảng Thức, Giải Tịnh và Nhuận Thành Thích Nữ, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Vinh Nguyễn Đức, Thích Đồng Thành và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hảo Đỗ, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, Thiiasao Nguyễn, Hải Long Tự, Vinh Nguyễn Đức và Viên Chơn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu, Nguyễn Đức Dũng và Viên Chơn, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Vạn Huy Huy, Thích Giác Phước và Thích Đàm Mơ, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Vạn Thuận, Hoan Nguy, Thiiasao Nguyễn, Huỳnh Trọng Thu, Vinh Nguyễn Đức, Viên Chơn và Lê Ngọc, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vinh Nguyễn Đức, mọi người đang ngồi và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Ban TTTT tỉnh

 

Lên đầu trang