GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

Sáng ngày 16/02/2023 (nhằm ngày 26/Giêng/Quý Mão) tại Hội trường Chùa Giáo hội Tỉnh (số 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho chư Tôn đức Giáo phẩm tỉnh Bình Định được phê chuẩn tấn phong tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua.

 

 

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Trí Giác, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Tham dự có TT. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Chúc Thọ, HT. Thích Quảng Độ, TT. Thích Quảng Duy, TT. Thích Viên Chơn, NT. Thích Nữ Hạnh Quang đồng Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, và chư Tôn Giáo phẩm được tấn phong vừa qua.

 

 

Phát biểu khai mạc chào mừng, HT. Thích Nguyên Phước đã sơ lược lại lịch Phật giáo tỉnh nhà, căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ các tiêu chuẩn quy định trong Hiến chương về tuổi đời và tuổi đạo, có đạo hạnh tốt, có công đức với Đạo pháp và dân tộc, có đóng góp cho Phật giáo, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã lập thủ tục tấn phong hàng giáo phẩm Tại tờ trình số: 108/TTr-BTS ngày 03/6/2019, tờ trình số 245/TTr-BTS ngày 9/12/2020, tờ trình số 199/TTr-BTS ngày 09/12/2021 và tờ trình số 201/TTr-BTS ngày 13/12/2021 đệ trình lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xét duyệt và trình Ban Thường trực Hội Đồng Chứng minh phê chuẩn. Đại Hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 tại Thủ đô Hà nội diễn từ ngày 27-29 tháng 11 năm 2022 đã phê chuẩn tấn phong hàng Giáo phẩm. Nay Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giáo chỉ Tấn phong Giáo phẩm cho chư Tôn đức Tăng Ni tại tỉnh nhà nhằm tôn vinh giá trị phẩm hạnh cao quý của hàng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời thực hiện nguyên tắc thống nhất lãnh đạo và tổ chức mà Giáo hội đã chủ trương.

 

 

Tiếp theo, TT. Thích Đồng Thành đã công bố quyết định số 05/QĐ/HĐCM ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc phê chuẩn tấn phong Giáo phẩm. Tỉnh Bình Định có 71 vị được tấn phong Giáo phẩm: từ Thượng tọa lên Hòa thượng: 09 vị, từ Đại đức lên Thượng tọa: 34 vị, từ Ni sư lên Ni trưởng: 08 vị, từ  Sư cô lên Ni sư: 20 vị. Nhị vị Hòa thượng chứng minh đã trao Giáo chỉ đến chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm.

Đại diện Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, ĐĐ. Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại Giới đàn Trí Độ: Văn phòng đã phát hành hồ sơ và đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ các giới tử; công tác thỉnh Hội đồng Thập sư nhị bộ, Chức sự Giới đàn đã hoàn thành; các công tác thủ tục trình Hội đồng Trị sự và chính quyền đang được gấp rút tiến hành; Văn phòng đang chuẩn bị các văn kiện cho lễ khai mạc, lễ bế mạc và các văn bản liên quan.

Những hình ảnh tại buổi lễ do Ban Thông tin Truyền thông tỉnh thực hiện:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Tiến/Ban  TT-TT  PG  Bình  Định 

Lên đầu trang