GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự tỉnh viếng tang NT. Thích Nữ Từ Trí

Vào chiều ngày 21/5/2019 (nhằm ngày 17/4/Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã quang lâm Chùa Quan Âm, Tx. An Nhơn viếng tang NT. Thích Nữ Từ Trí, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Nguyên Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Viện chủ Chùa Quan Âm, Tx. An Nhơn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Viên Chơn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Đoàn do HT. Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn, còn có ĐĐ. Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; TT. Thích Quảng Độ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban TTXH tỉnh; NT. Thích Nữ Hạnh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Cát.

Trước giác linh đường, ĐĐ. Thích Đồng Thành đã thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có lời cảm niệm về công hạnh, đạo nghiệp của Ni Trưởng tân viên tịch. Sau đó, Chư Tôn đức đã niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện giác linh Ni Trưởng cao đăng Phật quốc.

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nhuận Thành Thích Nữ, Thich Dam Thanh và Minh Hoa, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đàm Mơ, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đồng Thành, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nhuận Thành Thích Nữ, BảoMật Lãng ŤhôngTin và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Vạn Thuận, Chùa Minh Tịnh, Quoc Van và Viên Chơn, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Viên Chơn và Thích Quảng Thức, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nhuận Thành Thích Nữ, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trẻ em

 

Hình ảnh một số phái đoàn viếng tang:

 

Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Thich Dam Thanh, Chùa Minh Tịnh và Minh Hoa, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Nhuận Thành Thích Nữ, Nhuận Hiếu và Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Đồng Thành, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang đứng

 

Ban Trị sự GHPGVN Thị xã An Nhơn

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Ngoa Van Son và Giác Ngộ, hoa

 

 

Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và văn bản

 

QUẢNG TIẾN

 

Lên đầu trang