GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bảng Chương trình Đại giới đàn Trí Độ

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐÀN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ PL: 2567 2023 Ngày 26 tháng 3 năm Quý Mão 03 giờ 20: Thức chúng 04 giờ canh niệm Phật 05 giờ 00 Chấp tác 06 giờ 00: Tiểu thực 08 giờ Cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh Hội đồng Thập sư, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm 08 giờ 30 Lễ Bế mạc Đại Giới Đàn (có chương trình riêng) 10 giờ 00 Hoàn mãn Cung tiễn Hội đồng Thập sư, chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hồi quy bổn tự. 0'

 

Lên đầu trang