GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bình Định: Sở Nội vụ ra văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ trên Thông tư số 229/TT-HĐTS của Trung ương GHPGVN về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Nội vụ hướng dẫn:

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh có khả năng còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Do đó, Sở nội vụ đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chỉ đạo Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố có hình thức tổ chức Đại hội phù hợp với Thông tư số 229/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị tổ chức Đại hội đến UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 45 Luật tín ngưỡng, tôn giáo để được xem xét, giải quyết.

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

 

Lên đầu trang