GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các điểm An cư trong tỉnh Bình Định PL.2567 – 2023

Thực hiện thông bạch An cư số 61/TB-HĐTS, các tòng lâm tự viện lớn trong tỉnh Bình Định đã tổ chức điểm An cư cho chư Tăng Ni.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Bình Định nhận được thông tin một số điểm An cư như sau:

  1. Điểm An cư sinh hoạt hàng tuần, Bố tát và 10 ngày (16-26/5 Quý Mão) tại tổ đình Minh Tịnh, P. Ngô Mây, Quy Nhơn.
  2. Điểm An cư tại tổ đình Long Khánh, P. Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.
  3. Điểm An cư tại chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn.
  4. Điểm An cư tại chùa Vân Sơn, huyện Tuy Phước.
  5. Điểm An cư tại chùa Tịnh Quang, huyện Tuy Phước.
  6. Điểm An cư tại tổ đình Thiên Đức, huyện Tuy Phước.
  7. Điểm An cư tại tịnh xá Ngọc Sơn, huyện Tuy Phước.
  8. Điểm An cư tại tu viện Nguyên Thiều, huyện Tuy Phước.
  9. Điểm An cư tại chùa Thiên An, thị xã An Nhơn.
  10. Điểm sinh hoạt 10 ngày (2-12/5/Quý Mão) tại chùa Tịnh Quang, Phù Mỹ.

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang