GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các trường hạ tại Bình Định tác pháp An cư Phật lịch 2568

An cư là truyền thống được đức Phật chế ra cho Tăng Ni thực hành nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi giới định tuệ trong ba tháng. Truyền thống ấy được duy trì cho đến ngày nay.

Hành giả dành thời gian ba tháng để tu học, phát triển kiến thức Phật pháp, phát huy năng lực thực hành và đạt trí tuệ thì thật là quý báu.  

An cư cũng là thời gian hành giả sống chung trong tinh thần hòa hợp, chia sẻ và cầu tiến sau những ngày tháng với bao Phật sự hoằng hóa.

Một số hình ảnh chư Tăng Ni tác pháp an cư tại các trú xứ trong tỉnh Bình Định. 

Tu viện Nguyên Thiều

 

 

 

 

 

Chùa Vân Sơn

 

 

  

Chùa Tâm Ấn 

Sáng ngày 25/05/2024 (18 tháng 4 năm Giáp Thìn), tại Trú xứ chùa Tâm Ấn (58B Ngô Quyền, Phường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình  Định), Phân Ban Ni Giới tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp thọ an cư cho chư hành giả Ni trong toàn tỉnh. Đây cũng là điểm An cư kiết hạ tập trung của chư hành giả Ni trong 3 tháng.

Tại buổi lễ, Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Quang-Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng PBNG tỉnh, Viện chủ Chùa Tâm Ấn, Thiền chủ Hạ trường, đã cử hành nghi thức Tác pháp thọ an cư.

Trường hạ chùa Tâm Ân có 140 hành giả (An cư tại chỗ: 20 vị, chư Ni tùng hạ 120 vị).

 

 

 

 

 

 

Chùa Minh Tịnh

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

 

 

 

Lên đầu trang