GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các tự viện trong tỉnh thiết trí cúng dường Kính mừng Phật đản sinh lần thứ 2647

Chùa Thiên An, AN Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về hoa, đền thờ, cái bục và văn bản

  

Có thể là hình ảnh về hoa, đền thờ và văn bản cho biết 'VƯỜN LÂM TỲ NY'

 

 Chùa Minh Tịnh, Quy Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

 

  Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2567 DL: 2023'

 

Chùa Long Thiền, Hoài Ân

  

Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ và văn bản

 

Chùa Thường Quang, Hoài Ân

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về 6 người, hoa, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 6 người và đền thờ

 

Tổ đình Tây Thiên

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, thiết bị chiếu sáng, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về hoa và đền thờ

 

Chùa Hoài Tân, Hoài Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ và văn bản

 

Chùa Lạc Sơn, Hoài Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ và văn bản

 

Chùa Long Sơn, Hoài Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về 2 người, đền thờ, cái bục và văn bản

 

Chùa Chưa Biết Tên

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ

 

Tịnh xá Ngọc Duyên, An Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đền thờ

 

Tịnh xá Ngọc Hội, Hoài Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đền thờ

 

Chùa Long Đa, An Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ, cái bục và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CHÃA LONG ĐA TỪ BI Phật Giáo Bình Định KÍNH PL.256 PHẬTAN ĐAN DL.2023 HỲ XẢ BA NGÀN THÊ GIỚI ĐÓN NHƯ BAY ĐÓA SEN VÀNG NÂNG GÓT'

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CHÃA LONG ĐA Từ BI Phật Giáo Bình Định 一 KÍNH PL.256 PHẬT DL.2023 HỲ XẢ BA NGÀN THÊ GIỚI ĐÓN NHƯ CAI BAY ĐÓA SEN VÀNG NÀNG GÓT NGOC'

 

Chùa Long Hoa, Phù Cát

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ và văn bản cho biết 'MƯNG ĐẠI Lễ PHẬT ĐÁN KÍNH Ba Ngan The Giời Don Nihu Bảy Doa Sen Vang Nang Got Ngọc'

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, thiết bị chiếu sáng và đêm

 

Chùa Phổ Tịnh, An Nhơn

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ và văn bản

 

Tịnh xá Quan Âm

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, chuông gió, thiết bị chiếu sáng và văn bản

 

Tịnh xá Ngọc Định

 

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đền thờ và ‎văn bản cho biết '‎രسق TỪ BÌ വസവതര አ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN HIỆN TĂNG GIÀ HỲ XẢ HIỆP TỪ QUANG THƯỜNG CHIẾU PHỤ GIÁNG TRẦN ĐẤT NƯỚC ÂU CA MẠNG MẠCH MÃI LƯU‎'‎‎

 

Có thể là hình ảnh về đền thờ

 

Đang cập nhật

Lên đầu trang