GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cáo phó: Hòa thượng Thích Ngộ Khải Chứng minh BTS GHPGVN Tx An Nhơn viên tịch

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định

BAN TRỊ SỰ 

 

CÁO PHÓ

 

- Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định

- Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã An Nhơn

- Môn đồ Pháp quyến chùa Thiên An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

  

Vô cùng kính tiếc báo tin:

 

HOÀ THƯỢNG THÍCH NGỘ KHẢI

 

 

  • Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN thị xã An Nhơn
  • Viện chủ chùa Thiên An, thị xã An Nhơn

Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 3 năm 2022 (nhằm mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần) tại chùa Thiên An, số 35 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Trụ thế: 77 năm.

* Hạ lạp: 49 Năm.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 18 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2022 (nhằm mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần).

Kim quan Hoà thượng được tôn trí tại chùa Thiên An, số 35 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày 4/4/2022 (nhằm ngày 02 tháng 02 năm Nhầm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2022 (nhằm ngày 05 tháng 02 năm Nhâm Dần). Sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp.

 

TM.MÔN NHƠN PHÁP QUYẾN

CHÙA THIÊN AN-TX. AN NHƠN

TRỤ TRÌ 

 

 

TT. THÍCH ĐỒNG THÀNH

Nay cáo phó

TUN.BAN TT BTS

PHÓ TB-BTS GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

Hòa Thượng THÍCH HỒNG THIỆN

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

Lên đầu trang