GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cáo Phó: HT Thích Tịnh Giác viên tịch

 CÁO PHÓ


- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hoài Ân
- Môn đồ Pháp quyến chùa Bình Sơn, huyện Hoài Ân
Vô cùng kính tiếc báo tin:


HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH GIÁC

 

 

- Nguyên ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hoài Ân

- Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Hoài Ân

- Viện chủ chùa Bình Sơn, thôn Bình Hòa Nam xã An Hảo Đông huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.


Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 14giờ 30 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2020 (Nhằm ngày 22 tháng 02 năm Canh Tý)  tại chùa Bình Sơn, thôn Bình Hòa Nam, xã An Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
* Trụ thế: 89 năm
* Hạ lạp: 62 năm
-  Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 15h giờ 00 phút, ngày 16/03/ 2020 (Nhằm 23 tháng 02 năm Canh Tý ).
-  Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ 00 phút, ngày 16/03/ 2020 (Nhằm 23 tháng 02 năm Canh Tý ).
-  Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bình Sơn, thôn Bình Hòa Nam, xã An Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
-  Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18/03/2020 (Nhằm mùng 25 tháng 02 năm Canh Tý). Sau đó phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp tại chùa Gò Dinh Ông, thôn Bình Hòa Nam, xã An Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.


Nay cáo phó
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHẬT GIÁO HUYỆN HOÀI ÂN
VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN


ĐẠI ĐỨC THÍCH HỒNG LÝ

Lên đầu trang