GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÁO PHÓ NI SƯ THÍCH NỮ VẠN NGỌC THUẬN TỊCH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỊ XÃ AN NHƠN


 CÁO PHÓ
 


Ban Trị Sự GHPGVN Thị Xã An Nhơn
Môn nhơn Pháp quyến chùa Tịnh Hoà, thôn Khánh Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, Bình Định


VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN:
NI SƯ THÍCH NỮ VẠN NGỌC

 
Sinh năm 1972, tại thôn Khánh Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Uỷ Viên Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định
- Trú trì chùa Tịnh Hoà, thôn Khánh Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định.
Vì bệnh duyên Ni Sư đã thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân vào lúc 7h30’ sáng ngày 11 tháng 01 năm 2024 (Nhằm ngày mùng 1 tháng 12 năm Quý Mão).
* Trụ thế: 52 năm.
* Hạ lạp:  24 năm.
Lễ nhập kim quan vào lúc 19h30’ ngày 11 tháng 01 năm 2024 (Nhằm ngày mùng 1 tháng 12 năm Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Tịnh Hoà, thôn Khánh Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, Bình Định.
Lễ viếng vào lúc 20h00’ ngày 11 tháng 01 năm 2024 (Nhằm ngày mùng 1 tháng 12 năm Quý Mão).
Lễ truy niệm và di kim quan vào lúc 13h ngày 13 tháng 01 năm 2024 (Nhằm ngày mùng 3 tháng 12 năm Quý Mão). Sau đó cung tống kim quan Ni Sư Trà tỳ tại Đài Hỏa táng tỉnh Bình Định, Xá lợi Ni Sư được tôn trí tại chùa Tịnh Hoà, thôn Khánh Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang