GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cáo phó NT. Thích Nữ Hạnh Viên tân viên tịch

Tin từ môn đồ pháp quyến chùa Linh Sơn cho biết, NT. Thích Nữ Hạnh Viên, Hiệu Pháp Quang, Viện chủ Chùa Linh Sơn, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn vừa viên tịch. 

 

Tôn dung NT. Thích Nữ Hạnh Viên

 

Theo cáo bạch, do cao niên lạp trưởng, Ni Trưởng thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 00g30 ngày 18/4/2019 (nhằm ngày 14/3/Kỷ Hợi) trụ thế 88 năm, hạ lạp 63 năm. 

Lễ nhập kim quan vào lúc 14g00 ngày 18/4/2019, lễ viếng bắt đầu từ 16g00 cùng ngày. Kim quan được tôn trí tại Chùa Linh Sơn. Lễ truy niệm vào lúc 06g00 ngày 21/4 (nhằm ngày 17/3/Kỷ Hợi) và phụng tống kim quan trà tỳ tại đài hỏa táng Tp. Nha Trang.

 

QUẢNG TIẾN

Lên đầu trang