GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027

Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

 

Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

 

Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

 

Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

 

Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

 

Nguồn:giacngo.vn

Lên đầu trang