GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chư Tăng Khất sĩ Bình Định Tụng giới Bố tát, tổng kết cuối năm Nhâm Dần.

Sáng ngày 5/1/2023 (nhằm ngày 14/12/Nhâm Dần), chư Tôn đức Khất sĩ Bình Định Tụng giới Bố tát, tổng kết Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 tại Tịnh xá Ngọc Hoà (xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn).

 

 

Chứng minh tham dự có HT. Giác Trí - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo đoàn III; HT. Giác Mạnh - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hoài Nhơn, Giáo phẩm Giáo đoàn II; HT. Giác Khiêm - Giáo phẩm Giáo đoàn V và chư Tôn đức Khất sĩ Bình Định đồng tham dự.

Đúng 9 giờ, chư Tôn đức quang lâm Chánh điện làm lễ niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo. Đại chúng an tọa xong, Đại đức Giác Bảo kiểm soát chư Tăng hiện diện và vắng mặt. Tiếp theo, Hoà thượng Giác Trí tác pháp Yết ma. Sau đó, đại chúng cung thỉnh Thượng tọa Giác Trực tuyên giới. "Giới ví như bức tường để ngăn các nẻo phóng tâm, chẳng cho lục trần thâm nhập; có giới mới có thể phân biệt được nẻo chánh đường tà; có giới mới có sự an vui hoà hảo; giới là cái nhơn sanh của giống người và trời, nghĩa là có giới mới có thể bảo giữ cho con người được hoàn toàn tấn hoá..." (Trích Kệ Giới trong Chơn lý)

Sau phần tuyên giới, Ban thư ký báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022 đạt nhiều thành tựu như Tăng chúng hòa hợp, Bố tát định kỳ hằng tháng, các khóa tu, các ngày cúng hội hướng dẫn Phật tử tu tập ... nhất là công tác an sinh xã hội ở mỗi trú xứ. Phương hướng hoạt động năm 2023, chư Tôn đức nhất trí Tụng giới Bố tát luân phiên diễn ra tại các miền Tịnh xá trong tỉnh, duy trì các hoạt động Phật sự như lễ Phật đản, An cư, các khóa tu, cúng hội, từ thiện...

Nhân ngày Tụng giới Bố tát, tổng kết cuối năm, quý Phật tử phát tâm thiết lễ Trai tăng cúng dường hiện tiền chư Tôn đức. Hòa thượng chứng minh ban đạo từ, chia sẻ thời pháp ngắn về "sự tu tạo công đức của người Phật tử" ngõ hầu hồi hướng phước lành cho toàn thể quý Phật tử, ông bà Cửu huyền Thất tổ nhẹ nhàng siêu thoát, người hiện tại đều được bình an, đón mừng năm mới an vui và hạnh phúc.

Theo ấn định thời gian Tụng giới Bố tát đầu năm Quý Mão diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/Giêng/Quý Mão tại Tịnh xá Ngọc Long (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước).

 

 

 

Giác Phước/Ban TT-TT PG Bình Định

Hình ảnh ghi nhận:

 

Lên đầu trang