GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chư tăng thành phố Quy Nhơn tụng giới định kỳ tháng 2 năm Giáp Thìn.

Muốn sinh chư thiên
Hay sinh nhân loại,
Thì phải giữ lấy
Đôi chân giới pháp,
Đừng để có điều
Vi phạm thương tổn.

Sau khi hoãn kỳ tụng giới tháng giêng vì Phật sự dịp Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn, sáng ngày 10 tháng 3 năm 2024 (ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn), tại chùa Trúc Lâm Tp. Quy Nhơn, chư tôn đức Tăng thành phố Quy Nhơn một lòng thanh tịnh Bố tát tụng giới.

 

 

Tham dự và chứng minh có: TT. Thích Quảng Thuận; TT. Thích Quảng Cảnh; TT. Thích Quảng Long đồng giáo phẩm Phật giáo thành phố.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, ĐĐ. Thích Hạnh Ý đã tác bạch kiểm số chúng, đại chúng đồng cung thỉnh TT. Thích Hạnh Chơn trùng tuyên lại giới luật đức Phật đã chế định.

 

 

Bố-tát hay tụng giới, là từ dịch âm không đầy đủ của tiếng phạn Uposatha, có nghĩa là “ngày trai”, ngày phụng sự, ngày kiêng cữ v.v…; nói cách khác, là thực hành sự “trưởng tịnh” hay “trưởng thiện”, nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh hay nuôi lớn thiện pháp. Ban đầu, khi Bố-tát chỉ đọc tụng giới bổn một cách tổng quát, nội dung ấy được tóm lược bằng bài kệ: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo”. Sau đó, mỗi lần Bố-tát tụng lại đầy đủ các giới mà Phật đã chế. Các giới này dần dần được kết tập hoàn chỉnh gồm 5 thiên và 7 tụ như hiện nay.

Sau khi lễ bố tát, TT. Thích Quảng Nhàn đã đối trước Tam bảo cung thỉnh chư Tăng quang lâm tụng giới ngày 1 tháng 3 năm Giáp Thìn tại chùa Linh Thứu (số 400 đường Trần Hưng Đạo Tp. Quy Nhơn).

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Quy Nhơn

Lên đầu trang