GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chư Tăng Thị xã An Nhơn làm lễ Tự tứ, mãn hạ

Ngày 22-8 (12-7 ÂL), tại chùa Thiên An, chư hành giả đã làm lễ Tự tứ kết thúc ba tháng An cư kiết hạ PL.2562.

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Ngộ Khải chứng minh BTS GHPGVN TX An Nhơn, Thiền chủ Trường hạ; Hòa thượng Thích Trí Hải chứng minh BTS GHPGVN TX An Nhơn; ĐĐ. Thích Đồng Thành: Hóa chủ, HT. Thích Phước Minh - TT. Thích Phước Điền: Sám chủ trường hạ và gần 40 hành giả chư tăng an cư. 

 

 

 

 

Buổi lễ mở đầu với nghi thức niêm hương bạch Tổ, bạch Phật. Tiếp sau đó, chư tôn đức Hòa thượng tác pháp Tự tứ, chư hành giả đồng loạt đối trước Hòa thượng tác bạch Tự tứ, giải chế mùa An cư kiết hạ. 

 

 

 

 

Tiếp sau đó là đạo tràng chùa Thiên An cung thỉnh chư tôn Thiền Đức quang lâm cử hành cung an chức sự lễ trai đàn trai tăng chẩn tế cầu siêu báo ân báo hiếu và cầu siêu chư Anh Hùng liệt Sỹ. Sau khi cung an chức sự xong cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm Đại Hùng Bảo Điện khai kinh cúng ngọ và cung tiến chư vị hương linh

Chứng minh lễ trai tăng cúng dường, HT.Thích Trí Hải ban đạo từ với nội dung nói về nguồn gốc của An cư kiết hạ, kể về câu chuyện ngài Mục Kiền Liên tìm cách giúp mẹ thoát cảnh khổ và Đức Phật dạy cách cúng dường Tự tứ sau ba tháng an cư. Hòa Thượng cũng giảng cho Phật tử hiểu rỏ ý nghĩa trai tăng cúng dường và lòng tri ân báo ân trong mùa Vu lan báo hiếu.

 

 

Kết thúc là lễ đăng đàn chẩn tế cầu siêu Chư Anh Linh Anh Hùng Liệt Sỹ Chiến Sỹ Trận Vong. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ Tự tứ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thích Đức Giáo

 

 

 

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang